Innovation och FoU

Ett av våra mål för 2025 är att vi ska ha en nyförsäljningsgrad om 30–35 procent, definierat som andelen försäljning från produkter yngre än fem år.

Våra innovationer har en betydande inverkan på viktiga processer inom branscher som gruvdrift, infrastruktur, flyg- och bilindustri. Sandviks teknologi för exempelvis metallbearbetning och bergavverkning har under årtionden hjälpt kunder att öka sin produktivitet.

30–35 % : Mål nyförsäljningsgrad år 2025

Just nu har vi FoU-program inom flera områden. Några exempel är:

  • Gruvautomation och elektrifiering
  • Energieffektiv krossning och sortering
  • Digital tillverkning

Innovationer för ökad hållbarhet

För att nå våra hållbarhetsmål för 2030 har vi exempelvis fastställt att förbättrad resurseffektivitet och minskade koldioxidutsläpp ska vara del av alla FoU-projekt. Vi har även skapat en idéhubb där alla medarbetare på ett enkelt sätt kan bidra med sina idéer och innovationer. Läs en artikel om idéhubben (på engelska)

Innovationspriser

Sandvik delar årligen ut två priser till medarbetare för att stimulera och belöna betydande insatser inom industriell innovation. Priserna är Haglund-medaljen och Sandvik Innovation Prize. Läs mer om våra innovationspriser

Vi möjliggör skiften – ingenjörskap som förbättrar världen

Läs om vårt syfte och våra strategiska mål

Innovationsartiklar

I vår stories-sektion (på engelska) hittar du flera exempel på hur vår innovativa kultur bidrar till att öka våra kunders produktivitet, lönsamhet och hållbarhet. Se våra innovationsartiklar (på engelska)

Exempel på innovationer

Nedan är exempel på våra innovationer (länkarna går till vår engelskspråkiga webbplats). För att se en lista över belönade innovationer, gå till sidan för Haglund-medaljen.

Sandvik THB550B batterielektrisk gruvtruck

Gruvtrucken med en lastkapacitet på 50 ton förbättrar produktivitet och arbetsmiljö samt reducerar ventilationskostnader i gruvor under jord.

Läs en nyhet om gruvtrucken

Innovationer från Sandvik Coromant

Sandvik Coromant bidrar ständigt med innovationer till tillverkningsindustrin inom områdena metallbearbetning och uppkopplade verktyg.

Läs mer på webbplatsen för Sandvik Coromant
Sandvik QI353 impact crusher

Sandvik QI353 mobil slagkross

En digitalt uppkopplad slagkross som är framtagen för hög tillgänglighet, lägre driftkostnader och ökad effektivitet.

Läs en nyhet om slagkrossen

3D-printad diamantkomposit

Vi har lyckats 3D-printa diamantkomposit vilket innebär att detta material kan tas fram i nästan vilken form som helst.

Läs en nyhet om 3D-printad diamantkomposit