Innovationspriser

Det här teamet har belönats för sin utveckling av en rigg för automatiserad underjordsborrning.

Sandvik delar årligen ut två priser till medarbetare för att stimulera och belöna betydande insatser inom industriell innovation. Priserna är Haglund-medaljen och Sandvik Innovation Prize.

Haglund-medaljen

Utmärkelsen "Wilhelm Haglund-medaljen till årets produktutvecklare" tilldelas en medarbetare eller en grupp av medarbetare för produktutveckling som lett till stort kommersiellt värde för koncernen. Medaljen är av 18 karat guld och utmärkelsen delas sedan 1986 ut på koncernens årsstämma. Pristagarna får dessutom en studieresa och diplom.
Läs mer om Haglund-medaljen och pristagarna

Sandvik Innovation Prize

Sandviks innovationspris kompletterar Haglund-medaljen. Det syftar till att stimulera och belöna innovativa insatser inom produkt- och processutveckling genom snabb återkoppling till medarbetarna. Priset delas ut till den eller de medarbetare som utvecklat den mest innovativa produkten eller processen under året. Priset delas sedan 2003 och består av en prissumma och diplom.


Artiklar om innovation

I vår stories-sektion (på engelska) finner du artiklar om våra innovationer och framsteg inom olika områden. Nedan är några exempel.

In developing advanced tools for machining aerospace components, sometimes all you need is a simple microscope.

Etching data matrix codes on its products improve traceability and boost sustainability goals at the Sandvik company Seco.

Reaching the full potential of mining electrification will require rethinking the fundamentals of mine equipment design.

What does an imaginary creature from 1950s German literature have in common with a tool data management system of today?