Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Vårt syfte

Vi möjliggör skiften – ingenjörskap som förbättrar världen

Vi är visionärer som drivs av ambitionen att alltid hitta smartare lösningar och möjliggöra viktiga skiften. Vi strävar efter att föra samhället och planeten framåt, vilket gynnar alla intressenter – våra kunder, våra medarbetare och de samhällen där vi verkar. Framsteg som i slutändan genererar värde för aktieägarna.

Från stora språng till små förbättringar i vardagen så använder vi vår expertis och vårt samarbetsinriktade arbetssätt för att tillsammans med kunder och partners skapa starkare och mer hållbara företag.

Vi har en tydlig uppgift

Vi använder innovation och digitalisering för att skapa värde, förbättra verksamheter, skapa en säkrare arbetsmiljö och åstadkomma mer med mindre resurser.

Genom mångfald, en stark företagskultur och ledande kompetens ökar vi produktivitet, effektivitet och hållbarhet i en värld som behöver utvecklas framåt.

Vi har en tydlig uppgift: genom allt vi gör, varje dag, åstadkommer vi förändring genom ingenjörskap som förbättrar världen.

Låt dig inspireras av artiklar från vår värld

Genom att presentera banbrytande lösningar och trendsättande innovation visar våra artiklar hur teknik, idéer och människor möts för att skapa en bättre framtid. Artiklarna är på engelska.

Hållbarhet som driver affären

Hållbarhet bidrar till konkurrensfördelar och innovation såväl som till kostnadsbesparingar genom effektiviseringar i verksamheten.

Hållbarhet som driver affären

Digitalisering omvandlar affärsverksamheter

Data har blivit en av världens mest värdefulla resurser genom utvecklingen inom digitala teknologier.

Digitalisering omvandlar affärsverksamheter

Innovation i framkant

Kreativ utveckling i en snabbrörlig, digital värld kräver nya tillvägagångssätt, ett öppet sinne och oväntade partnerskap.

Innovation i framkant

Kompetens för framtiden

Automation, globalisering och digitalisering förändrar sättet vi jobbar på och genererar krav på nya typer av kompetenser.

Kompetens för framtiden
Till artiklarna

More about us