Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Haglund-medaljen

Utmärkelsen "Wilhelm Haglund-medaljen till årets produktutvecklare" tilldelas den medarbetare eller grupp av medarbetare inom Sandvik som gjort den mest betydelsefulla insatsen inom produktutveckling.

The Haglund medal - a gold-colored medal with the text the product developer of the year WHMedaljen har fått sitt namn efter den legendariske bruksdisponenten Wilhelm Haglund som lade grunden till Sandviks framgångar inom hårdmetallområdet. Utmärkelsen delas ut för att uppmärksamma och belöna viktiga insatser som skapat stor kundnytta och kommersiellt värde för koncernen.

Belöningen har delats ut sedan 1986 och omfattar en medalj i 18 karat guld, samt en studieresa och diplom. Juryn består av koncernchefen, representanter för de fackliga organisationerna och andra personer med god kännedom om koncernens verksamhet. Samtliga anställda inom koncernen kan tilldelas utmärkelsen och har även möjlighet att föreslå kandidater.

Pristagare

2024: Leopard® DI650i Down-The-Hole-borrigg

En DTH-borrigg för dagbrottsmiljöer som använder en intressant kombination av teknologier och system från olika typer av borriggar. Leopard® DI650i är helt autonom och integrerad med AutoMine® autocykel för ovanjordsborrning. Det innebär att operatören kan övervaka processen på distans och att en enda operatör kan köra tre maskiner samtidigt.

Pristagare: Juha Ketomäki, Pertti Parkkinen, Mika J. Nieminen, Petri Suomi och Jarkko Uotila.

Läs en nyhet om 2024 års Haglund-medalj

2023: Borrkronor baserade på PowerCarbide® cementerad hårdmetall

En ny generation hårdmetallsorter som har möjliggjort ett helt nytt sortiment av innovativa och patentskyddade borrkronor för topphammarborrning, sänkborrning och roterande borrning. De nya borrkronorna har visat sig överträffa nuvarande lösningar tack vare överlägsen prestanda när det gäller säkerhet, produktivitet och hållbarhet i borrverksamheten. De har också kapacitet att öka livslängden med 20 till 100 procent, beroende på förhållanden.

Pristagare: Ioannis Arvanitidis, Malin Mårtensson, Susanne Norgren, Krystof Turba och Erik Östhols

Läs nyheten om 2023 års Haglund-medalj

2022: Ny generation skärsorter

En ny generation av skärsorter baserade på en tillverkningslösning som kombinerar en ny pulvermalningsteknologi med substrat anpassade för att stödja andra generationens Inveio®. beläggningsteknik. De nya sorterna har utmärkt slitstyrka vilket möjliggör en ökning av skär- och matningshastighet. Deras uppbyggnad breddar även användningsområdet för varje enskild sort.

Pristagare: Åke Östlund, Jan Engqvist, Carl-Johan Maderud och Anders Stenberg

Läs nyhet om 2022 års Haglund-medalj

2021: Exera® tråd för medicinska tillämpningar

Ett program av ultrafin tråd och trådbaserade komponenter för användning inom medicintekniska enheter med höga prestandakrav, såsom pacemakers, glukosmätare eller djup hjärnstimulering.

Pristagare: Gary Davies, Tim Tacionis och Gene Kleinschmit

Läs nyhet om 2021 års Haglund-medalj

2020: Ny beläggningsmetod för Tiger-Tec® Gold skärsorter för metallbearbetning

En metod för applicering av beläggningar vilken möjliggjort Tiger-Tec® Gold, en teknikplattform för en familj av nya skärsorter för metallbearbetning med enastående prestanda. Plattformen består av ett nytt beläggningsmaterial som läggs på med en process som kallas ultralågtrycks-CVD.

Pristagare: Dirk Stiens

Läs nyhet om 2020 års Haglund-medalj

 • 2000–2019

  2019: Sandvik DD422i och Sandvik DD422iE jumbo-borriggar för gruvindustrin

  Intelligenta jumbo-borriggar med många automatiska borrningsfunktioner för ökad produktivitet. Det genomtänkta chassit och välbeprövade komponenter ger en arbetsplats med hög tillförlitlighet för både operatörer och underhållspersonal. Med ett integrerat batteri ger Sandvik DD422iE noll utsläpp vid manövrering mellan gruvorterna, vilket bidrar till ökad hälsa och säkerhet för gruvpersonal som arbetar under jord.
  Pristagare: Tero Yli-Hannuksela, Jarno Kuittinen och Johannes Välivaara

  2018: GC 1130 PVD-belagd hårdmetallsort för frässkär

  En hårdmetallsort baserad på den senaste teknologin inom PVD-beläggning som avsevärt förbättrar skäreggens förslitningsegenskaper vilket ger ökad skärlivslängd och produktivitet.
  Pristagare: Karin Andersson, Björn Ericsson, Emmanuelle Göthelid och Marie Pettersson

  2017: Pulverbaserat material för högtemperaturtillämpningar

  Utveckling av Kanthal APM™ och Kanthal APMT™ pulvermetallurgiskt utskiljningshärdade FeCrAl-legeringar. Materialen möjliggör kraftigt ökad kundproduktivitet samtidigt som de bidrar till dramatiskt minskad energiförbrukning inom en mängd olika tillämpningar inom högtemperaturområdet.
  Pristagare: Roger Berglund, Bo Jönsson, Thomas Lewin and Krister Wickman

  2016: Utveckling av modulbaserade gruvtruckar för underjordsgruvor

  En ny familj av gruvtruckar med många fördelar inom områdena säkerhet, underhåll och körbarhet, inklusive ökad förarkomfort och minskad exponering för vibrationer. Den modulbaserade designen innebär att gruvtruckarna kan tillverkas i olika storlekar.
  Pristagare: Hannu Helen, Minna Pirkkanen och Jouni Teppo

  2015: Ny generation av teknologi för vibrationsdämpning i verktygshållare

  Vidareutveckling av Silent Tools® verktygshållare för användning av längre verktyg vid svarning, fräsning och uppborrning av större komponenter. Teknologin möjliggör kundanpassning av verktyg, längre räckvidd och högre skärdata som bidrar till ökad produktivitet och bättre ytor.
  Pristagare: Anders Digernes

  2014: Utveckling av Sandvik DPi borriggar för ovanjordsborrning

  Borriggar med vidareutvecklat kontrollsystem och automatiska borrfunktioner som möjliggör enklare och mer exakt borrning, högre tillförlitlighet och ökad produktivitet.
  Pristagare: Sami Hanski, Petri Liljaranta och Tapani Sormunen

  2013: Ny generation av oxidbelagda vändskär

  Vändskär med avsevärt ökad slitstyrka för effektivare metallbearbetning inom exempelvis bilindustrin.
  Pristagare: Silvia Dahlund, Jenni Zackrisson och Sakari Ruppi

  2012: Umbilical-rör i Sandvik SAF 2507™ super-duplext rostfritt stål

  Umbilical-rör med mycket hög hållfasthet och korrosionsbeständighet. Rör i Sandvik SAF 2507™ har de bocknings- och svetsningsegenskaper som krävs för umbilicals och påvisad hög prestanda i aggressiva, kloridhaltiga havsmiljöer.
  Pristagare: Ivan Macháček, Bertil Waldén och Lars Östlund

  2011: Submikron hårdmetall med PVD-skikt

  Ett nytt koncept för att tillverka submikrona hårdmetallsorter som tillsammans med PVD-skikt visar mycket god balans mellan seghet och förslitningsmotstånd. Sorterna har öppnat upp för nya möjligheter inom många applikationsområden.
  Pristagare: Mats Ahlgren, Marianne Collin och Susanne Norgren

  2010: CoroThread® 266 gängsvarvningssystem

  Gängsvarvningssystem med låsande gränssnitt mellan skär och skärläge vilket eliminerar skärrörelser orsakade av variationer i skärkraften. Systemet ger en noggrann och repeterbar gängprofil som ett resultat av skärets stabilitet och bidrar till högre och jämnare komponentkvalitet.
  Pristagare: Claes Andersson och Gunnar Jansson

  2009: Sandvik MB 600 borrigg för underjordsgruvor med mjuka bergarter

  Borrigg av så kallad bolter miner-typ som med sitt nästintill helt automatiserade kontrollsystem bidrar till högre driftsäkerhet och ökad effektivitet samtidigt som den har starkt förbättrad ergonomi.
  Pristagare: Thomas Galler och Gerhard Reiter

  2008: CoroDrill® 880 korthålsborr med Step Technology

  Vändskärsborr med avancerad design för snabbare matning, högre hålprecision och ökad livslängd. Den stegvisa ingången i arbetsmaterialet ger förbättrad balans och optimerad riktning av skärkrafterna vilket möjliggör kraftigt reducerade bearbetningskostnader.
  Pristagare: Stefan Roman, Klas Tübinger och Leif Widin

  2007: AutoMine® system för lastning och transport i underjordsgruvor

  Ett automatiserat system som möjliggör fjärrstyrning och övervakning av lastning och transport. Systemet bidrar till ökad säkerhet och produktivitet i underjordsgruvor.
  Pristagare: Brett Cook, Riku Pulli och Timo Soikkeli

  2006: Tiger-tec® Al203-belagda hårdmetallsorter

  Hårdmetallskär som möjliggör högre skärhastigheter och bidrar till ökad produktivitet vid bearbetning av gjutjärn och stål.
  Pristagare: Jörg Drobniewski och Helga Holzschuh

  2005: Safurex™ duplext stål för användning inom ureaindustrin

  Ett duplext stål med hög korrosionsbeständighet speciellt utvecklat för Stamicarbons process for ureatillverkning. Stålet är designat för att möjliggöra en syrefri process som ökar utbyte och säkerhet.
  Pristagare: Pasi Kangas och Ad Raatgeep

  2004: CoroMill® Century fräs för höghastighetsbearbetning av aluminium

  En fullt justerbar fräs som är balanserad för att klara höga skärhastigheter och ger bra ytfinhet.
  Pristagare: Peder Arvidsson och Lars-Erik Enquist

  2003: 88 XLP låghöjdslastare för underjordsgruvor

  Enkelt manövrerbar lastmaskin av typen "extra-low-profile" som bidrar till stora förbättringar av arbetsförhållanden i trånga utrymmen i underjordsgruvor.
  Pristagare: Lorne Massel

  2002: Wiper vändskär för svarvning

  Vändskär som möjliggör svarvning med högre matningshastighet med bibehållen ytkvalitet och spånbrytning.
  Pristagare: Jan Lundström och Jörgen Wima

  2001: Icutrock mekaniska bergfräsningsverktyg

  Mekaniska fräsverktyg för så kallade roadheaders och continuos miners som möjliggör fräsning i hårdare bergarter.
  Pristagare: Egmont Lammer, Mats Waldenström, (Jan Åkerman)

  2000: Sandvik 1RK91 rostfritt stål baserat på nanoteknologi

  Ett utskiljningshärdande rostfritt stål speciellt designat för tillämpningar som kräver hög hållfasthet kombinerat med elasticitet i slutprodukten, som exempelvis suturnålar.
  Pristagare: Anna Hultin Stigenberg, (Jan-Olof Nilsson)

 • 1986-1999

  Pristagare 1986–1999
  År Pristagare Produkt
  1999 Gerard Romagnolo
  Daniel Tartavez
  Roterande knivar i hårdmetall
  1998 Conny Jansson Ergonomiska handverktyg
  1997 Björn Ljungberg
  (Anders Lenander)
  Nya hårdmetallsorter GC 4015, GCLC 25 och 4025 LT
  1996 Annika Roos
  Olle Sundqvist
  Per-Åke Franklind
  Sanmac® rostfria stål för skärande bearbetning
  1995 Goro Okada
  Edward Ydoate
  Linjär separeringsenhet och flödeskontroll för paketsorteringssystem
  1994 Ken Anderson
  (Sven Engstrand,
  Lars Åsberg)
  Coromant Capto® – ett modulärt verktygssystem som ger full flexibilitet gällande svarvning, fräsning och borrning i moderna CNC-maskiner
  1993 Yngve Sonefors
  Bertil Blom
  XT-såg
  1992 Heinz Spiegelberg
  (Jan Erik Karlsson,
  Gert Sundstedt)
  Cast-in carbide
  1991 Peder von Holst
  Rolf Oskarsson
  Coronite® – pinnfräsar och borrar i ett duplext material med egenskaper mellan hårdmetall och snabbstål
  1990 Charles Rutkovski Stegvalsning
  1989 Sven Bernhardsson Sandvik SAF 2304™ lean duplex stainless steel
  1988 Lars Liljeblad
  Udo Fischer
  DP 60 – en hårdmetallsort för extra slitstarka stift i borrkronor för bergborrning
  1987 Reinhard Froeschke Rotoform® pastilleringssystem
  1986 Lars Pettersson
  Jörgen Wiman
  Q-skär – ett helt nytt verktygsprogram för svarvning med ett banbrytande koncept för verktygsval

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.