Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Alleima börjar handlas på Nasdaq Stockholm idag

Aktierna i Alleima, en global tillverkare av avancerat rostfritt stål, speciallegeringar och värmningssystem till de mest krävande industrierna, börjar handlas på Nasdaq Stockholm idag. Detta markerar starten för Alleima som ett helt oberoende bolag efter separationen från Sandvik. Namnet Alleima är en kombination av orden "alloy", som betyder legering, och "material" – två av bolagets viktiga styrkor.

−Det här är en historisk dag för vårt företag och ett viktigt steg för framtiden. Vi är ett resultat av nära 160 år av kundsamarbeten, samlad erfarenhet och expertis. Idag är Alleima världsledande inom sina områden och en stark aktör i sin bransch. Som ett fristående bolag kommer Alleima att ha rätt förutsättningar att realisera sin fulla potential och bästa möjliga förutsättningar för tillväxt och värdeskapande. Jag vill tacka alla våra medarbetare för ett fantastiskt arbete och för den kvalitet som vi levererar samt tacka våra kunder för deras förtroende och de framsteg vi gör tillsammans. Även om vårt namn är nytt kommer vi inte att glömma vårt ursprung. Vi kommer att fortsätta att erbjuda samma högkvalitativa och avancerade produkter och tjänster med samma expertis och lösningar som våra kunder är vana vid, säger Göran Björkman, vd och koncernchef för Alleima.

Sandvik AB:s årstämma beslutade den 27 april 2022 att dela ut samtliga aktier i Alleima AB till aktieägarna i Sandvik AB. Sandvik AB:s aktieägare, per avstämningsdagen den 29 augusti, har erhållit en aktie i Alleima för varje fem aktier i Sandvik. Prospektet finns tillgängligt på Sandviks webbplats, www.home.sandvik/se, och på Alleimas webbplats, www.alleima.com/se. Det totala antalet utestående aktier i Alleima AB är 250 877 184. Alleima noteras på Nasdaq Stockholm under symbolen ’ALLEI’.
Stockholm, den 31 augusti 2022


Sandvik AB

För mer information, kontakta Emelie Alm, chef för Investerarrelationer, Alleima, telefon: +46 (0) 79 060 8717 eller Yvonne Edenholm, presschef, Alleima telefon: +46 (0) 72145 2342 eller Louise Tjeder, chef för Investerarrelationer, Sandvik, telefon: +46 (0) 70782 6374 eller eller Johannes Hellström, presschef, Sandvik, telefon: +46 (0) 70721 1008

Alleima börjar handlas på Nasdaq Stockholm idag (PDF)