Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandviks aktieägare beslutade att dela ut och börsnotera Alleima

Årsstämman i Sandvik AB den 27 april beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Alleima (tidigare affärsområde Sandvik Materials Technology) till Sandviks aktieägare. Sandviks styrelse bemyndigades att fastställa avstämningsdatum för utdelningen, förväntat till den 29 augusti 2022. Första dag för handel i Alleimas aktier väntas bli den 31 augusti 2022, på Nasdaq Stockholm.

“Vi är mycket glada över Sandviks aktieägares beslut. Vi ser nu väldigt mycket fram emot att etablera Alleima som ett fristående börsnoterat bolag, och utveckla vår position som marknadsledare inom avancerade material för framtiden”, säger Andreas Nordbrandt, styrelseordförande i Alleima.

Alleima kommer att arrangera sin första kapitalmarknadsdag den 23 augusti. Kapitalmarknadsdagen kommer att ge en djupgående genomgång av Alleimas produkterbjudande, viktigaste kundsegment, strategiska inriktning och finansiella mål som ett fristående börsnoterat bolag.

Mer information om börsnoteringen och utdelningen av Alleima, inklusive informationsbroschyr, viktiga datum och händelser, samt vanliga frågor finns på home.sandvik/se/investerare/börsnotering-av-alleima/.

Alleimas finansiella mål och utdelningspolicy

Styrelsen i Alleima har, som tidigare meddelats, antagit följande finansiella mål och utdelningspolicy:

  • Leverera lönsam organisk intäktstillväxt i linje med eller överstigande tillväxten i prioriterade slutmarknader över en konjunkturcykel
  • Justerad EBIT-marginal överstigande i genomsnitt 9 procent över en konjunkturcykel
  • Nettoskuld i förhållande till eget kapital understigande 0,3x
  • Utdelning om i genomsnitt 50 procent av periodens resultat (justerat för metallpriseffekter) över en konjunkturcykel. Utdelningen ska reflektera finansiell ställning, kassaflöde och framtidsutsikter

Viktiga indikativa datum:

4 augusti– Publicering av prospekt för Alleima

23 augusti – Alleimas kapitalmarknadsdag

25 augusti – Sista dag för handel i Sandviks aktier inklusive rätt att erhålla aktier i Alleima

26 augusti – Sandvik handlas utan rätt att erhålla aktier i Alleima

29 augusti – Avstämningsdag för utdelning av aktier i Alleima

31 augusti – Första dag för handel med Alleimas aktier på Nasdaq Stockholm

Stockholm, 27 April 2022

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Louise Tjeder, chef för investerarrelationer, tel. 070 782 6374 eller Johannes Hellström, presschef, tel. 070 721 1008.

Sandviks aktieägare beslutade att dela ut och börsnotera Alleima (PDF)

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.