Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Avstämningsdag för utdelning och prospekt för notering av Alleima AB

Sandviks årsstämma 2022 beslutade att dela ut samtliga aktier i Sandviks dotterbolag Alleima AB till Sandviks aktieägare och att auktorisera Sandviks styrelse till att besluta om avstämningsdagen för utdelningen. Sandviks styrelse har idag beslutat att avstämningsdagen ska infalla den 29 augusti 2022. Nasdaq Stockholms bolagskommitté har beslutat att uppta aktierna i Alleima till handel och första dag för handel i aktierna i Alleima förväntas infalla den 31 augusti 2022. Prospektet avseende upptagande till handel av aktierna i Alleima på Nasdaq Stockholm förväntas godkännas av Finansinspektionen senare idag och kommer därefter publiceras på hemsidorna för Sandvik och Alleima.

När prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen kommer det finnas tillgängligt på Sandviks hemsida, home.sandvik/se, och hemsidan för Alleima, www.alleima.com.

Samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Alleima AB kommer att delas ut till Sandviks aktieägare där aktieägarna erhåller en Alleima-aktie för fem av sina aktier i Sandvik. Utöver att vara registrerad som aktieägare i Sandvik på avstämningsdagen för utdelningen behöver aktieägare inte vidta några åtgärder för att erhålla aktier i Alleima.

Sista dag för handel i Sandviks aktier inklusive rätt att erhålla aktier i Alleima är den 25 augusti 2022. Från och med den 26 augusti 2022 kommer Sandviks aktier att handlas utan rätt att erhålla aktier i Alleima.

Den 3 augusti 2022 beslutade Nasdaq Stockholms bolagskommitté att uppta aktierna i Alleima till handel förutsatt att sedvanliga villkor uppfylls. Första dag för handel i aktierna i Alleima förväntas infalla den 31 augusti 2022. Aktierna i Alleima kommer att handlas under kortnamnet ALLEI med ISIN-kod SE0017615644.


Tidplan för utdelning och notering av Alleima AB på Nasdaq Stockholm:

  • 23 augusti, 2022: Alleima håller kapitalmarknadsdag i Sandviken
  • 25 augusti, 2022: Sista dag för handel i Sandviks aktier inklusive rätt att erhålla aktier i Alleima
  • 26 augusti, 2022: Sandviks aktier handlas utan rätt att erhålla aktier i Alleima
  • 29 augusti, 2022: Avstämningsdag för utdelning av aktier i Alleima
  • 31 augusti, 2022: Första dag för handel i Alleima och ändring av varumärke1)

Stockholm, den 4 augusti 2022

Sandvik AB

För mer information, kontakta Emelie Alm, Chef för Investerarrelationer, Alleima, telefon: +46 (0) 79 060 8717 eller Yvonne Edenholm, Presschef, Alleima telefon: +46 (0) 72145 2342 eller Louise Tjeder, Chef för Investerarrelationer, Sandvik, telefon: +46 (0) 70782 6374 eller Johannes Hellström, Presschef, Sandvik, telefon: +46 (0) 70721 1008

1) Varumärket Alleima kommer fullt ut att aktiveras och lanseras mot marknaden samma dag som listningen den 31 augusti.

Avstämningsdag för utdelning och prospekt för notering av Alleima AB (PDF)

Gå till sidan för börsnotering av Alleima

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.