Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Affärsmodell

Sandviks affärsmodell bygger på nära samarbeten med kunder där vi skapar värde genom produkter och lösningar som bidrar till ökad produktivitet och hållbarhet.

Tillsammans med våra kunder använder vi innovation och digitalisering för att frigöra storskaliga värden, förbättra verksamheter, skapa en säkrare arbetsmiljö och åstadkomma mer med mindre resurser. Vi är fokuserade på att förbättra världen genom ingenjörskap – att ständigt utveckla både vårt kunderbjudande och våra kärnkompetenser, exempelvis genom att addera nya digitala teknologier.

Affärsmodellen genererar även värde för medarbetare och samhället vilket tillsammans med det stora kundvärdet i slutänden ger värde till aktieägare.

Gå till vårt investment case

En tredelad illustration som visar hur en kombination av digitala teknologier, kärnkompetens och hårdvara resulterar i nya kundlösningarGenom att kombinera kärnkompetenser och hårdvara med nya digitala teknologier kan vi erbjuda nya kundlösningar.

Decentraliserad organisation med tydlig styrning

Sandvik har en decentraliserad organisation. Verksamheten bedrivs inom tre affärsområden som har flera divisioner med ansvar för forskning och utveckling, tillverkning och försäljning av sina respektive produkter och tjänster. Varje verksamhets art avgör exempelvis hur produktionsapparaten är uppsatt och go-to-market-modellen ser ut.

Ett etablerat ramverk för styrning, som inkluderar policyer och riktlinjer för koncernen och andra styrdokument, reglerar hur vi bedriver affärer. Hela organisationen delar samma syfte och kärnvärden

Läs om vårt syfte, våra kärnvärden och strategiska mål

Industrier

Sandviks kunder finns inom industrier som exempelvis gruvor, infrastruktur, fordonsindustri, flygindustri och verkstad – industrier som drar stor nytta av Sandviks omfattande kunskap i materialteknologi, kundtillämpningar och industriella processer

Se exempel på hur vi skapar kundvärde i industrisektionen

Produkter & Tjänster

Se information om vårt produkterbjudande inklusive länkar till våra webbplatser för produkter och tjänster.

Se produktgrupper och varumärken 

Ingenjörskap som förbättrar världen

Vi är visionärer som drivs av ambitionen att alltid hitta smartare lösningar och möjliggöra viktiga skiften.  

Lär mer om vårt syfte