Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Historia

Historical photo of a line of about 20 men holding a long strip steel outside a factory building.

Företaget grundades 1862 av Göran Fredrik Göransson som var först i världen att lyckas använda Bessemermetoden vid stålframställning i industriell skala. Verksamheten inriktades tidigt på hög kvalitet och vidareförädling, satsning på FoU, nära kontakt med kunderna samt export. En strategi som varit densamma genom åren.

Borrstål för bergborrning fanns på produktprogrammet redan på 1860-talet. Introduktionen på Stockholms-börsen skedde 1901. Rostfritt stål började tillverkas 1921 och hårdmetall 1942. På 1950-talet började hårdmetallen utnyttjas även i metallbearbetning. År 1951 startades produktion av hårdmetallverktyg i Gimo.

År 1972 ändrades företagsnamnet till Sandvik AB. En ny typ av organisation med moderbolag och separata affärsområden infördes 1984.

Utveckling och tillväxt

Företaget har ständigt utvecklat sitt erbjudande, inklusive nya teknologier. Utöver organisk tillväxt har Sandviks expansion skett genom en rad företagsförvärv under åren. Se en lista över förvärv i sektionen för investerare

I augusti 2022 blev affärsområdet Sandvik Materials Technology det fristående, börsnoterade bolaget Alleima.

Idag är Sandviks verksamhet koncentrerad till följande huvudområden:

 • Maskiner, verktyg, service, digitala lösningar och teknologier som driver hållbarhet för gruv- och infrastrukturindustrierna, som exempelvis automatiserad och elektrisk gruvutrustning och ekoeffektiv krossning och sortering
 • Verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning och digitala lösningar för ökad effektivitet och automation inom komponenttillverkning såväl som industriell mätteknik, additiv tillverkning och metallpulver

Grundaren av Sandvik

Painted portrait of Göran Fredrik Göransson

Göran Fredrik Göransson (1819-1900) var äldste sonen i en redarfamilj. Han fick en sträng men rättvis uppfostran och lärde sig i tidig ålder att alla människor är lika mycket värda. Med tiden återspeglade sig detta i hans sätt att bygga och utveckla sitt företag, och även samhället runt omkring det.

Läs mer om Sandviks grundare

Intressanta händelser i Sandviks historia

 • 2020–2023

  2023

  Sandvik förvärvade sju företag inom bland annat gruvoptimering, CAM-lösningar, elektrifiering, pulverlösningar och medicinteknik. En ny varumärkesidentitet och logotyp lanserades. Science Based Targets initiative godkände våra mål för utsläpp av växthusgaser.

  2022

  Affärsområde Sandvik Materials Technology separerades framgångsrikt och noterades som ett självständigt bolag, Alleima, på Nasdaq Stockholm. Vi förvärvade åtta företag inom strategiska områden, inklusive solida hårdmetallverktyg, gruvplanering och batteridiagnostik. Som en konsekvens av Rysslands krig i Ukraina beslutade vi att avveckla vår verksamhet i Ryssland.

  2021

  En stark återhämtning av efterfrågan resulterade i förbättrade intäkter och marginaler. Sandvik slutförde eller tecknade avtal om 14 företagsförvärv inom strategiska områden som CAM-programvara, runda verktyg, gruvplanering och bergförstärkning. Vi ansökte om initiativet Science Based Targets (SBTi) och åtog oss att nå nettonollutsläpp senast 2050.

  2020

  Covid-19-pandemin hade en negativ inverkan på efterfrågan från flera kundsegment. Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2019. En överenskommelse slöts om att förvärva det marknadsledande företaget inom säkerhetssystem under jord, DSI Underground, ett av de största förvärven i Sandviks historia. Sandvik slutförde avyttringen av Drilling and Completions (Varel), det vill säga delen av verksamheten relaterad till olje- och gasindustrin.

 • 2010–2019

  2019

  Sandvik slöt ett avtal att avyttra en majoritet i Drilling and Completions (Varel). Ett antal strategiska förvärv genomfördes, bland annat inom batteriteknik, trådlösa lösningar och runda verktyg. En intern separation av Sandvik Materials Technology inom Sandvik-koncernen initierades. En nybyggd anläggning för titanpulver i Sandviken invigdes. Stefan Widing utnämndes till ny vd och koncernchef i Sandvik.

  2018

  Sandvik utnämndes till ett av världens mest hållbara företag (Global 100 Most Sustainable Corporations in the World) av Corporate Knights. Sandvik förvärvade franska Metrologic Group, ett mjukvaruföretag inom mätteknik, och avyttrade affären för rostfri tråd.

  2017

  Ökad lönsamhet och ett starkt kassaflöde. De finansiella målen uppnåddes tidigare än planerat. Avyttringarna av Process Systems och Mining Systems slutfördes. Avtal tecknades för avyttringarna av svetstrådsaffären och Hyperion. Inkludering i hållbarhetsindexet 2017 Dow Jones Sustainability Index.

  2016

  En ny strategi, som fokuserar på decentralisering och beslutsfattande nära kund, introducerades. Nya finansiella mål fastslogs. Olycksfallsfrekvensen (LTIFR) sjönk till 1,7 (2,2) vilket är den lägsta siffran i Sandviks historia. Sandvik ingår i hållbarhetsindexen Dow Jones Sustainability Index, FTSE4Good och Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europé.

  2015

  Johan Molin valdes till ny Sandviks nya ordförande. Vd Olof Faxander lämnade företaget och efterträddes av Björn Rosengren. Sandvik meddelade planer på att avyttra sin verksamhet inom Mining Systems, som levererar materialhanteringssystem till gruvindustrin. Sandvik förvärvade det holländska företaget SGL Technology, en leverantör av utrustning för livsmedelsberedning.

  2014

  800 nya patent beviljades. Nedläggning av elva anläggningar påbörjades till följd av effektiviseringsprogram. Sandvik förvärvade Varel International Energy Services, och stärkte därmed sitt erbjudande inom lösningar till den växande energimarknaden. En distributionsverksamhet för produkter i rostfritt stål i Australien och Nya Zeeland samt en drivfjädersaffär i USA och Mexiko som definierats som icke-strategisk verksamhet avyttrades.

  2013

  Sandvik ingick i Thomson Reuters lista över de 100 mest innovativa företagen i världen. Koncernen ingick även i motsvarande lista i affärstidningen Forbes. Nya forskningscentrum etablerades i Indien och Kina. Koncernen investerade i Additive Manufacturing, 3D-utskrifter. Petra Einarsson utnämndes till chef för affärsområdet Sandvik Materials Technology, Sandviks första kvinnliga affärsområdeschef. Förvärv av det tyska företaget TechnoPartner Samtronic GmbH, den kanadensiska leverantören av borrutrustning Cubex Limited samt de utestående 50 procenten i Precorp Inc.

  2012

  Sandvik firade 150 år den 31 januari, och firandet pågick under hela året. Avyttringen av Sandvik Medical Solutions, som var en del av affärsområde Sandvik Venture, slutfördes. Vi blev involverade i det svenska projektet “Battle of the numbers” med syfte att öka andelen kvinnor i ledande positioner. Thomson Reuters utsåg oss till ett av världens 100 mest innovativa företag, ett viktigt erkännande av våra ansträngningar. Sandvik blev 100-procentig ägare av Seco Tools. På grund av svaga europeiska marknader, kombinerat med vår fortsatta starka expansion inom de snabbast växande regionerna i världen, stod Europa för första gången för endast cirka en tredjedel av koncernens totala fakturering. Därmed blev vår försäljning mer i balans med var i världen tillväxten sker.

  2011

  the Vasa ship

  Olof Faxander blev ny VD och koncernchef för Sandvik den 1 februari. Ett långsiktigt forsknings- och utvecklingssamarbete inleddes med Vasamuseet i Stockholm, vilket innefattar leverans av specialdesignade bultar i rostfritt stål vilka ska bevara det 380 år gamla krigsskeppet Vasa (bilden). Ett joint venture inleddes med ett kinesiskt företag för tillverkning och försäljning av gruvmaskiner på den kinesiska marknaden. Ett förvärv görs av ett företag inom segmentet för krossning och sortering i Kina. Flera stora leveransavtal tecknas för kapslingsrör till kärnkraftsindustrin, vilka leder till ett beslut om utökning av produktionskapaciteten i Sandviken. En ny strategi etableras med fokus på kärnaffären, tillväxtmarknader och effektiviserade interna processer. Beslut tas om en ny organisation med marknadsfokus och mer aktiv kontroll över verksamheten. Tre affärsområden blir fem: Sandvik Mining, Sandvik Machining Solutions, Sandvik Materials Technology, Sandvik Construction och Sandvik Venture. Beslut tas om att flytta koncernens huvudkontor från Sandviken till Stockholm. En process inleds för avyttring av det område inom Sandvik MedTech som jobbar med implantat och instrument. I november lämnades ett rekommenderat offentligt erbjudande till minoritetsaktieägarna i Seco Tools med syfte att förvärva alla återstående aktier i detta dotterbolag. I december höll Sandvik en extra bolagsstämma och slutförde erbjudandet till minoritetsaktieägarna i Seco Tools. Samtidigt togs ett beslut om att flytta Sandviks säte för styrelsen från Sandviken till Stockholm.

  2010

  Anders Nyrén från Industrivärden blev styrelseordförande. Efterfrågan ökade. Personal som jobbat kortare veckor återgår till normal arbetstid. Ett strategiskt samarbete inom metallpulverteknologi etableras med Carpenter Technology. Kanthal integreras i det nya produktområdet Sandvik Wire and Heating Technology. Stora investeringar i rörproduktion i Chomutov, Tjeckien, och i Sandviken. Stora ordrar för så kallade umbilicals till olja/gas-industrin, och ytterligare stora leveransavtal för ånggeneratorrör till kärnkraftsindustrin. Kina är nu Sandviks fjärde största marknad. Investeringar i en ny produktionsenhet i Svedala för krossar, och i ett nytt distributionscenter i Europa för reservdelar till gruv- och anläggningsindustrierna. Byggarbetet inleds i Newcastle, Australien, av den hittills största enheten för tillverkning, montering, distribution och eftermarknadsservice till gruvindustrin. Sandvik Coromant utvecklar produkter för växande industrisegment såsom flygindustri och vindkraft.

 • 2000–2009

  2009

  Sandviks orderingång och fakturering sjunker 30 procent under den globala lågkonjunkturen och koncernen redovisar sitt tredje förlustår någonsin. Konsolidering av antalet tillverkningsenheter, minskade lager, reduktion av antalet anställda och minskad arbetstid införs. Ett Tooling Engineering Center öppnas i Indien. Sandvik Mining and Construction aviserar nedläggningar av tretton enheter, men inviger monteringsanläggningar för gruvutrustningar i Jiading, Shanghai, Kina, och i Vespasiano, nära Belo Horisonte i Brasilien.

  Förvärv av brittiska verktygstillverkaren BTA Heller Drilling Systems och österrikiska volframproducenten Wolfram Bergbau und Hütten. Wolfram blir ett produktområde inom affärsområde Sandvik Tooling och lanserar en ultrafinkornig volframkarbidsort för borrar i klena dimensioner till elektronikindustrin. Löstoppsfräsen CoroMill 316 introduceras. Stororder på ånggeneratorrör till Kina. Dotterbolag bildas i Förenade Arabemiraten. En ny enhet för stegvalsning och färdigställning av höglegerade rostfria rör byggs i Zhenjiang, Kina, samtidigt med ett servicecenter för precisionsband.

  2008

  A watch

  Global finanskris. Stor neddragning av personal, produktionskapacitet och kostnader på grund av den mycket svaga marknadsutvecklingen och den globala överkapaciteten. Gängverktyget CoroThread, med unik fastlåsning av skären, lanseras för svarvning. Efter hundra år med blyhaltigt stål för små urdetaljer har ett miljövänligt, blyfritt stål utvecklats (bilden). Material lanseras för bränsleceller. Sandvik Tooling utvidgar produktionskapaciteten i Japan. I Kina startas nya produktionsanläggningar i Wuxi. En stor sammansättningsfabrik för gruvutrustning invigs i Santiago, Chile, av den chilenska presidenten. Research center in Pune, India.Ett forskningscentrum för avancerade legeringar uppförs i Pune, Indien (bilden). Förvärv av norska Teeness (vibrationsdämpade verktyg), tyska Aubema (krossutrustning), sydafrikanska Corstor (leverantör till prospekteringsindustrin) samt brittiska Eurocut (medicinteknik). Kontor och lager etableras i Demokratiska Republiken Kongo. Avyttring av rörfabriken Sandvik Calamo i Sverige. Dotterbolag bildas i Algeriet.

  2007

  Hårdmetallverktyg med integrerad högtryckskylning lanseras. Kanthal utvecklar gasbrännare för industriugnar. Sandvik Coromants satsning på Application Centers inleds i Stuttgart, Tyskland. New Insert Generation, en stor serie nyutvecklade sorter, introduceras för svarvning, fräsning och borrning. Walter inviger en ny fabrik för hårdmetallskär i Münsingen, Tyskland. Sandvik Coromant bygger ut specialverktygsenheter i Tyskland och USA. I Barcelona, Spanien, inviger Sandvik Hard Materials en ny fabrik. Förvärv av verksamheter inom det medicintekniska området i USA och av Doncasters Medical Technologies i Storbritannien. Förvärv av nordamerikanska Diamond Innovations som tillverkar verktyg baserade på diamant och bornitrid. Under året introduceras den hårdaste formen av kubisk bornitrid som hittills tillverkats. Förvärv av australiensiska företag inom gruv-och anläggningsindustrin. Förvärv också av brittiska Extec och Fintec, som tillverkar mobil krossnings-och sorteringsutrustning. Avyttring av Sandvik Sorting Systems, franska Sandvik Tobler samt del i bolag för svetsade rör. Dotterbolag bildas i Mali och Mongoliet.

  2006

  A jumbo drilling rig.

  Australien är nu tredje största marknaden inom Sandvik-koncernen. Nya jumboborriggar (bilden) för underjordsbrytning lanseras, utrustade med moderna datasystem för information om borrförhållanden och diagnos av servicebehov. En ny stålsort utvecklas för värmeväxlarrör i miljöer med höga kloridhalter, exempelvis i raffinaderier. Inom produktprogrammet Bioline lanseras stång av titan för tillverkning av implantat. Förvärv av finska Metso Powdermet. Split av Sandvik-aktien: 5:1.
  Tillverkningen av vändskär i hårdmetall i USA koncentreras till Westminster, SC, medan tillverkningen i Fair Lawn, NJ, läggs ned. I Storbritannien stängs två specialverktygsenheter. Verktygstillverkningen inom Sandvik Tooling i Italien, Brasilien och Kina utökas. I Indien byggs en borrfabrik i Pune och en enhet för återvinning av hårdmetall i Chiplun. Förvärv av fyra företag inom mineralprospektering: svensk-japanska Hagby-Asahi, australiensiska SDS Corporation och UDR Group samt chilenska Implementos Mineros.

  2005

  A GC 4225 cemented-carbide grade.

  Hårdmetallsorten GC 4225 introduceras och blir världens mest sålda. Förvärv av minoritetsandel i kinesisk tillverkare av hårdmetallpulver. Kina är nu Sandviks tionde största marknad sett till faktureringen. En ny generation korthålsborrar och vändskärsborrar lanseras, CoroDrill 880. Hårdmetallpulver tillverkas med kornstorlek under en mikrometer. Teflonbelagd precisionstråd får användning i avancerad hjärtkirurgi och komposittråd har en viktig funktion i pacemakers. Utbetalning till aktieägarna av cirka fyra miljarder kronor genom inlösen av aktier. Sandvik Smith blir helägt. En översyn görs av koncernens nio dragerier av rostfri tråd med syfte att halvera antalet. Dotterbolag bildas i Serbien.

  2004

  Ett program med ytteknologiprodukter lanseras: Santronic för elektronikindustrin och Decorex för designändamål inom konsumentvaror. Flera företagsförvärv görs inom hårdmetall­området, bland annat i Tyskland, och ett inom materialhanteringsområdet i Brasilien. Ett nytt distributionscentrum för Sandvik Materials Technology invigs i Venlo, Nederländerna. Förvärv av Technical Tooling i USA, som producerar verktyg för tillverkning av aluminiumburkar. Fabrik för tillverkning av maskiner för kolbrytning startas i Tychy, Polen. Kanthal utvecklar tillverkningen av högtemperaturlegeringar via pulvermetallurgi. Omfattande internutbildning inom Sandviks kärnvärden (Open Mind, Fair Play och Team Spirit) inleds.

  2003

  Affärsområde Sandvik Specialty Steels byter namn till Sandvik Materials Technology med fem produktområden: Tube, Strip, Wire, Kanthal och Process Systems. Walter lanserar Tiger Tec, en ny serie hårdmetallskär med tvåfärgad ytbeläggning som förslitningsindikator. I Shanghai startas en fabrik för tillverkning av processystem och pressplåtar och i Indien en för sammansättning av mobila krossar. Sandvik Tooling inviger ett nytt centrum för materialutveckling i Stockholm. Tillverkningen av hårdmetallverktyg i Westminster, SC, USA, byggs ut medan mindre tillverkningsenheter läggs ned. Avyttring av två enheter för tillverkning av gruvutrustning i USA. Certifiering av den första enheten av Productivity Centers inom Sandvik Coromant.

  2002

  Clas Åke Hedström and Percy Barnevik.

  Clas Åke Hedström blir ny styrelseordförande efter Percy Barnevik, som utses till hedersordförande. Lars Pettersson blir ny vd och koncernchef. Trådtillverkningen i Mjölby och tillverkningen av slitdelar i Danmark läggs ned. Sandvik Mining and Construction lägger ned enheter i Nafta och koncentrerar tillverkningen till Alachua, FL, USA, och Burlington, ON, Kanada. Förvärv av nordamerikanska verktygsföretaget Valenite. Första förvärvet i Japan genom köpet av varumärket Toyo inom gruv- och anläggningsindustrin. Sandvik Tamrock utvecklar bergborrmaskiner och lastare för mycket låga gruvorter till kunder som producerar platina. Förvärv av aktiemajoriteten i tyska verktygsföretaget Walter AG.

  2001

  Satsning på mekanisk brytning av guld- och platinamalmer görs med den av Sandvik nyutvecklade metoden Icutroc. Automatisering och fjärrstyrning av gruvmaskiner prövas i gruvor i Kanada och Sverige. Konceptet får namnet AutoMine. För olje-och gasindustrin utvecklas nya stålsorter för wirelines, tråd i längder på upp till flera kilometer. Höglegerade rör med fenor på insidan introduceras för etenframställning inom plastindustrin. Ett nytt centrallager för Sandvik Coromant i Asien öppnas i Singapore. Beslut tas av bolagsstämman om återköp av aktier. Förvärv av kross-och sorteringsverksamheten inom Svedala Industri. Samägt bolag för borrkronor bildas med amerikanska Smith International. Tillverkningen av sömlösa rör i Storbritannien läggs ned medan den utökas i Tjeckien för olje-och gasindustrin. Förvärv av aktiemajoriteten i brasilianska verktygstillverkaren Hurth Infer. Andelen i tandteknikföretaget Procera-Sandvik säljs. Förvärv av resterande aktier i indiska Sandvik Choksi. Ägarandelen i det indiska dotterbolaget Sandvik Asia ökas ytterligare och det chilenska gruvserviceföretaget Bafco Mineria y Servicios förvärvas. Sandvik går in som en av fem delägare i e-handelsplatsen Endorsia.

  2000

  Förvärv av borriggsproduktion i Österrike, den tyska stålbandstillverkaren Hindrichs-Auffermann och australiensiska Beltreco, ett servicebolag inom gruvbranschen. Försäljning av Guldsmedshytte Bruk. Produktionen av hårdmetallpulver i Stockholm flyttas till Gimo, där även en fabrik för volframkarbid uppförs och produktionen av solida hårdmetallverktyg utökas. Kapaciteten för hållande verktyg i Mebane, NC, USA, fördubblas. Dotterbolag bildas i Kroatien.

 • 1990–1999

  1999

  Försäljning av affärsområde Saws and Tools och koncentration av verksamheten på tre kärnområden: Sandvik Tooling (Sandvik Coromant, Sandvik CTT och Sandvik Hard Materials), Sandvik Mining and Construction (Sandvik Tamrock, Driltech Mission, VA-Eimco, Roxon) och Sandvik Specialty Steels (Sandvik Steel, Kanthal, Sandvik Process Systems). Förvärv av återstående aktier i polska verktygstillverkaren Baildonit. Hårdmetallverktyg för tillverkning av aluminiumburkar utvecklas, samt CoroCut, ett nytt system för avstickning och spårsvarvning. Verksamheten i Argentina samlas i San Justo. Representationskontor öppnas i Bosnien och Hercegovina.

  1998

  Lansering av vändskärsfräsen CoroMill 390, som ger betydande produktivitetsförbättring. Sandvik Coromant inför direktdistribution till kund via centrallager i Sverige, Nederländerna, USA och senare Singapore. Inom det nya affärsområdet Sandvik Mining and Construction sker rationaliseringar, integration och avyttringar, antalet anställda minskas med 15 procent. Ett nytt rörverk tas i bruk i Sandviken. Förvärv av tyska Poppe&Potthoffs tillverkning av rostfria precisionsrör. Förvärv av amerikanska MRL Industries som tillverkar ugnselement för elektronikindustrin. Ett samriskföretag inom bergborrutrustning grundas i Korea. Dotterbolag bildas i Slovenien, Grekland, Rumänien, Ukraina, Bolivia och Ghana. Cirka ett tusen specialister arbetar nu för Sandvik inom IT-området.

  1997

  Beslut om inlösen av aktier för fyra miljarder kronor. Investmentbolaget Industrivärden går in som ny storägare i Sandvik. Sandvik blir majoritetsägare i Kanthal. Sandvik förvärvar hela Tamrock med cirka 5 000 anställda, främst i Finland, Österrike, USA, Chile och Australien. Företaget presenterar världens största underjordslastare, Toro 2500. Förvärv av amerikanska snabbstålstillverkaren Precision Twist Drill samt ståldistributören RGB i Storbritannien (delägd sedan 1994). Start för insamling av använda hårdmetallskär för återvinning av kobolt och volfram. Ett nytt kallvalsverk invigs i Sandviken. En ny typ av vändskär för svarvning, Wiper, introduceras för ökad produktivitet och ytfinhet. Beslut tas om ny organisation med tre stora affärsområden från 1998: Sandvik Tooling, Sandvik Mining and Construction samt Sandvik Specialty Steels. De mindre affärsområdena Sandvik Saws and Tools, Sandvik Process Systems och Sandvik Hard Materials förblir självständiga.

  1996

  Person in factory.

  Koncernen blir majoritetsägare i Sand­vik Choksi Tube, Indien, för extrusion och färdigställning av sömlösa rör. Förvärv av den franska rörtillverkaren Précitube. Ett nytt rostfritt stål, Safurex, utvecklas för konstgödselindustrin. Förvärv av 42 procent av aktierna i Kanthal (bilden) och 49 procent av aktierna i finländska Tampella, moderbolag till redan delägda Tamrock.

  1995

  Produktprogrammet CoroMill utvecklas, vilket ger upphov till en hel familj av verktygslösningar för olika fräsområden. CoroKey, ett nytt koncept för lansering av vändskär, presenteras. Extremt finkorniga hårdmetallsorter utvecklas för ämnen till kretskortsborrar inom mobiltelefonindustrin. Representationskontor öppnas i Vietnam.

  1994

  Clas Åke Hedström ny vd och koncernchef. Sandvik blir först i världen att producera diamantbelagda hårdmetallskär i industriell skala. Förvärv av Rysslands största hårdmetallfabrik MKTC (bilden). Ett samriskbolag för hårdmetallverktyg, Sandvik Baildonit, bildas i Polen. Fabrik för hårdmetallverktyg invigs i Langfang, Kina. En tjeckisk anläggning i Chomutov förvärvas för tillverkning av precisionsrör.

  1993

  Electric shaver

  Affärsområde Sandvik Tooling bildas. Valsknivar i hårdmetall börjar användas vid tillverkning av blöjor och andra sanitetsprodukter. En serie ergonomiska handverktyg utvecklas, främst skiftnycklar, skruvmejslar och tänger samt en ny handsåg med effektivare tandning. Dotterbolaget Sandvik China bildas i Beijing. Aktiesplit 5:1. Joint venture-bolag inom tråddragning startar i Brasilien. Materialet Sandvik Nanoflex™ utvecklas för ögonkirurgi och rakapparatshuvuden och får sedan flera medicinska och miljötekniska applikationer.

  1992

  Industry area

  Förvärv av 25 procent av den finska bergborrmaskintillverkaren Tamrock. Snabbstålstillverkaren CTT Tools förvärvas från SKF med enheter i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Italien, Tyskland och USA. Beslut tas om att en extrusionspress ska byggas i Scranton, USA, samägd med japanska Sumitomo. Konceptet Tailor Made lanseras av Sandvik Coromant för snabba leveranser av skräddarsydda produkter till kunderna.

  1991

  Adjustable wrench

  Förvärv av Bahco Verktyg, med tillverkning i Sverige, Tyskland och Argentina. Verksamheten integreras i affärsområde Saws and Tools. I tunnelprojektet under Engelska kanalen används Sandviks hårdmetallförsedda verktyg för tunnelborrning. En serie rostfria stål med förbättrad maskinbearbetbarhet lanseras under beteckningen Sanmac. Investeringar i Ryssland. Dotterbolag bildas i Ungern, Tjeckien, Slovakien och Bulgarien. En större specialverktygsenhet förvärvas i tyska Schmalkalden.

  1990

  Det modulära verktygssystemet Coromant Capto introduceras för svarvning, fräsning och borrning. En spansk hårdmetalltillverkare i Barcelona förvärvas. I Japan invigs ett nytt huvudkontor i Kobe. Dotterbolaget i Korea blir helägt.

 • 1970–1989

  1989

  Satsning inleds i östra Europa. Ett distributionscentrum för hårdmetallprodukter etableras i Kentucky, USA. Samarbetet med Atlas Copco inom bergborrområdet upphör. En ny generation frässkär, "New Wave", når stora försäljningsframgångar. Verktygsbolaget Impero i Italien köps. Tråddrageri för rostfri tråd i Mjölby förvärvas, liksom filfabriker i Finland och Storbritannien.

  1988

  Borrar i hårdmetall utvecklas för elektronikindustrin. Q-Cut, en ny generation verktyg för avstickning och spårsvarvning, introduceras. En tillverkare av sänkborrutrustning, Mission i USA, förvärvas. En rad andra företagsförvärv genomförs, exempelvis Metinox i Storbritannien, för medicinska produkter i rostfritt stål. En intern bankverksamhet och holdingbolag startas i Nederländerna med en filial i Schweiz.

  1987

  Seco Tools förvärvar konkurrenten Carboloy i USA med över 1 200 anställda. Sandvik Hard Materials startar tillverkning av keramer för kirurgiska tandimplantat. Flera förvärv inom hårdmetallområdet, bland annat i Danmark, Belgien och USA. Bolaget i Arnprior, Kanada, blir helägt. Förvärv av Sterling Tubes i Walsall, Storbritannien.

  1986

  Sandvik-sågen firar 100-årsjubileum. Investeringar sker i skärtillverkningen världen över; totalt finns nu fyrtiofem tillverkningsenheter inom Coromant-verktyg. En ny hårdmetallsort, Dual Properties, introduceras för stiftborrkronor. Ett nytt rostfritt stål för metanoltillverkning lanseras. Seco Tools blir tillfälligt ett helägt dotterbolag, men ska börsintroduceras. Aktiesplit 4:1.

  1985

  Försäljning av delägda hårdmetallföretag, liksom företaget Spooner. Ett nytt duplexstål utvecklas, SAF 2507, som bland annat får stor användning vid tillverkning av navelsträngsrör. Representationskontor öppnas i Beijing, Kina.

  1984

  Per-Olof Eriksson utses till ny vd. En ny decentraliserad organisation skapas, med sju separata affärsområden, regionbolag och servicebolag. Avesta Sandvik Tube (Sandvik 25 procent) och Fagersta Stainless (Sandvik 50 procent) bildas i samband med omstrukturering av svensk specialstålsindustri. Ny generation verktyg för gängsvarvning introduceras: T-Max U-lock.

  1983

  Ceramic inserts

  Ett dramatiskt år. Göran Ahlström blir ny vd och presenterar en ny decentraliserad organisation för koncernen. Skånska Cementgjuteriet övertar kontrollen av Sandvik från Kinnevik. Ny styrelse tillsätts och Asea-chefen Percy Barnevik blir styrelseordförande. Omstruktureringar och avyttringar i organisationen utanför Sverige. Den första förlusten på sextiotvå år redovisas. Det långvariga aktieinnehavet i vattenkraftverket Krångede säljs för att rädda kassaflödet. Nedläggningar av ett flertal fabriker och bolag. Saws and Tools tillverkning i Sandviken flyttas till bland annat Bollnäs och Edsbyn. Skär av kubisk bornitrid och keramik introduceras.

  1982

  Många avyttringar av bolag och enheter främst inom Saws and Tools och Process Systems, bland annat delar av Disston. Även Eurotungstene är under avveckling. Tillverkningen av borrstål övertas från Fagersta. Samriskbolag med Fagersta etableras för svetsade rostfria rör. Den första enheten i Sandvik Coromants satsning på Training Centers (senare kallade Productivity Centers) invigs i Halesowen, Storbritannien.

  1981

  Kraftigt minskad försäljningsvolym leder till omstruktureringar och nedläggning av enheter. Reduktion av antalet anställda med över 2 200 personer. Sandvik Coromant lanserar borrverktyget Delta Drill, som har betydligt större kapacitet än konventionella spiralborrar. Sandvik Coromant introducerar DD, direktdistribution från centrallager till kund, i Finland och Polen. Ett nytt material av hårdmetall och stål, Cast-in-Carbide, presenteras för varmvalsar till stålindustrin. Navelsträngsrör utvecklas till olje-och gasindustrin. Sandvik går in som hälftenägare av en ånggeneratortillverkare i Arnprior, Ontario, Kanada. Stränggjutning av ämnen startar i Sandviken. Dotterbolag grundas i Zimbabwe. Martintillverkningen upphör i Sandviken och därmed även den malmbaserade ståltillverkningen. Skrot ersätter malm som råvara (bilden).

  1980

  Förvärv av majoritetsandel i franska Eurotungstene, samt fem andra mindre förvärv. Nytt stegvalsverk grundas i Sandviken för grova sömlösa rör. Snabbväxlingssystemet Block Tools för svarvning introduceras, liksom Varilock, ett modulärt hållarsystem för roterande verktyg. Den första enheten i Sandviks system Rotoform (bilden) tillverkas för pastillering av flytande kemikalier, som svavel, till fast form. Fabrik för skärhållare byggs i Mebane, NC, USA. Dotterbolag bildas i Taipei, Taiwan.

  1979

  Lennart Ollén utses till ny vd och Arne Westerberg blir styrelseordförande. Beslut om ny stränggjutningsanläggning i Sandviken. Delägarskap innehas i Uddeholm Strip Steel. Kosta i Tyskland förvärvas för arbetsstyckehållande verktyg. En rad mindre förvärv, bland andra av brittiska Osprey.

  1978

  Button drill bits

  Försäljningen av hårdmetallprodukter står nu för hälften av koncernens omsättning. Företaget Spooner, verksamt inom livsmedelsprocessindustrin, förvärvas av transportördivisionen. Dotterbolag bildas på Irland. Bergborrar introducerar små stiftborrkronor vilket utgör ett första steg mot engångsborrkronor.

  Person holding parts of a safety belt.1977

  Projektförsäljning av hårdmetallfabrik till Sovjetunionen. Över 90 procent av faktureringen kommer från marknader utanför Sverige. För bergborrar ersätts skären mer och mer av hårdmetallstift. Stigortsborrar med två meter i diameter prövas. För rör till raffinaderier tas en ny stålsort fram. Bandstål i kromkvalitet utvecklas för eggverktyg. Fabrik för rostfria svetselektroder i USA. Huvudkontoret i Kanada flyttas till Mississauga, Ontario. Band texturvalsas till stål för upprullningsfjädrar i bilbälten (bilden).

  1976

  Spånskivepressar baserade på pressplattor av stål utvecklas. Hårdmetalltillverkning startas i Semine, Japan. Försäljningsbolag bildas i Kobe. Koncernens europeiska distributionscentrum för verktyg i Schiedam, Nederländerna, invigs av svenska kungaparet. Det franska dotterbolaget flyttar huvudkontoret till Orléans. Avancerad datorteknik införs inom orderhantering, lager- och produktionsstyrning samt ekonomisk redovisning. Amerikanska konsumentverktygsföretaget Disston förvärvas. Trådfabrik invigs i Brasilien. Den första korthålsborren med hård­metallskär, T-Max U, tas fram.

  1975

  Ny organisation med fyra divisioner. Ett nytt höghållfast stål utvecklas för djupt liggande oljekällor med höga temperaturer och svåra korrosionsförhållanden. Rostfria svetsprodukter når framgångar med svetsband och svetstråd för tryckkärl i kärnkraftsindustrin. Stålbandstransportörer levererar utrustning för automatisk godssortering till kunder i Japan. Tråddragerier byggs i Spanien och Brasilien. Affärsområde Saws and Tools inleder en serie företagsförvärv och bygger nytt huvudkontor.

  1974

  Rekordår efter första oljekrisen. Två anläggningar för svetsade rostfria rör förvärvas i Storbritannien och Tyskland. Etenugnsrör utvecklas för användning i högtemperaturprocesser. Ferronickel­legeringar tas fram för reläer och kontakter inom elektronikindustrin.

  1973

  Förvärv av 65 procent av aktierna i Seco Tools. Brittiska Wickman Wimet övertas med enheter i Coventry, Featherstone, Glasgow och Nuneaton samt i Sydafrika. Sandvik har nu femtiosju dotterbolag. Excenterborrutrustningen Odex lanseras för borrning genom svårbearbetade jordlager till fast berg.

  1972

  Rullborrkronor börjar användas för malmbrytning i dagbrott. Företagets namn ändras från Sandvikens Jernverks AB till Sandvik AB. Tekniska rådgivningen inom skärande verktyg organiseras som "Coromant MultiService". Den nya unika tättandade fräsen, Sandvik Auto, vinner en breddad marknad i bilindustrin. Ejektorborren får djuphålsborrningshuvud med vändskär. Rostfritt stål för bladventiler i kompressorer utvecklas vidare. Det nya metallsåg­bladet Sandflex är praktiskt taget obrytbart. Handsågen Sandvik 2000 Super-Cut ger bättre avverkning. Avancerad satsning på stordatorer görs. Ett tråddrageri i Barcelona, Spanien, förvärvas liksom en fabrik för tillverkning av hårdmetall i Argentina.

  1971

  Första "Coromantskolan" startar i Düsseldorf. Vändskär tas fram med insintrade spånbrytare. Fräsar introduceras för aluminiumbearbetning, i och med övergången till lättmetall i motor- och växellådsdetaljer. Sandviks bergborrar används för drivningen av världens längsta vägtunnel som byggs genom S:t Gotthardmassivet i Schweiz. Ny lätthanterlig skarvborrutrustning utvecklas. Stora order från europeiska kärnkraftverk, liksom på hydraulrör i titan till nya överljudsplanet Concorde. Stålverksamheten i USA flyttar till Scranton, PA, där en tillverkningsenhet för rostfria rör och industrifjädrar invigs. Utanför Montreal, Kanada, byggs en hårdmetallfabrik, främst för däckdubbar. Det franska företaget Safety förvärvas – en tillverkare av skärande verktyg i hårdmetall.

  1970

  Surgical needlesHårdmetallförsäljningen motsvarar 40 procent av företagets fakturering. Ett nytt stål för kirurgiska nålar (bilden) introduceras. Sandviks automatstål får stor användning i finmekanisk industri. Guldsmedshytte Bruk förvärvas för att leverera tackjärn. Handelsbolaget Santrade bildas i Schweiz med filial i Nederländerna. Bolag bildas i Bogotá, Colombia, och i Nairobi, Kenya.

 • 1940–1969

  1969

  Cemented carbide insert

  Sandvik är först i världen med skiktbelagda hårdmetallskär – Gamma Coating. Nya verktyg tas fram för numeriska maskiner. Första hårdmetallverktygen säljs till Sovjetunionen. Transportörer blir ett eget produktområde med huvudkontor i Fellbach, Tyskland. Dotterbolag bildas i Singapore.

  1968

  Omsättningen når en miljard kronor. Nya serier av skärhållare lanseras. Coromant skärdatacheck införs. T-Max-verktyg introduceras för gängsvarvning. Skarvborrstänger heluppkolas vilket ökar hårdheten. Kompoundrör tas fram för cellulosaindustrin. Regionlager etableras i Singapore. Dotterbolag etableras i Thailand. Sandvik inför som enda börsbolag i Sverige kalkylmässiga avskrivningar i årsredovisningen.

  1967

  Arne Westerberg blir ny vd och Hugo Stenbeck väljs till styrelseordförande. Sandvik-koncernen anges som begrepp i årsredovisningen. Moderbolaget har nu fyrtio dotterbolag varav tjugo med produktion. Försäljning sker i hundra länder. I Mexiko startar verktygs- och bergborrtillverkning. I Sydney, Australien, etableras en fabrik för tillverkning av bergborrprodukter. Bolag bildas i Hongkong och Venezuela. Ordet "stål" tas bort ur bolagsnamn. Ett nytt hållarsystem för svarvning med negativa skär tas fram: T-Max P.

  1966

  Sandvikens Jernverk är nu ett internationellt företag. Faktureringen fördelas enligt följande: Europa 66 procent (varav Sverige 18 procent), Nord-och Sydamerika 23 procent samt Afrika, Asien och Australien 11 procent. Bockade rostfria rör i mycket långa längder till ånggeneratorer levereras till kärnkraftsindustrin. Företaget inbjuds att tillverka kapslingsrör i Kennewick, WA, USA, tillsammans med en amerikansk tillverkare av kärnbränsle. I Sverige byggs fabriker för stiftborrkronor och skarvstänger. I Halesowen, Storbritannien, byggs verktygstillverkningen ut. Fabriken i Fair Lawn, USA, fördubblas. Bergborrtillverkning startar i Australien. Bolag grundas i Turkiet, Chile, Peru och Malaysia. Kampanj i Sverige för att rekrytera kvinnor i syfte att minska rådande arbetskraftsbrist.

  1965

  Pacemaker wire

  Ny fabrik för transportband uppförs i Fellbach, Tyskland. Hårdmetallfabrik förvärvas i Tyskland. Ejektorborren med lödda hårdmetallskär är en innovation inom långhålsborrning. Dotterbolag bildas i Lissabon, Portugal, i Spreitenbach, Schweiz, i Manilla, Filippinerna, samt i Wellington, Nya Zeeland. Tunn, rostfri tråd för pacemaker utvecklas.

  1964

  Person working on Egyptic sculpture.

  Specialkonstruerade Sandvik-sågar används när stenskulpturerna vid Abu Simbel-templen i Egypten flyttas i samband med att den nya Assuandammen byggs. Antalet anställda i koncernen är över 12 000 efter expansionen utanför Sverige. De första dubbelbandpressarna levereras till processindustrin. Dotterbolag grundas i Oslo, Norge, och i Ndola, Zambia.

  1963

  Exportandelen är nu åter på samma nivå som före första världskriget: 77 procent. Företaget utvecklar kapslingsrör i zirkoniumlegeringar till kärnkraftsindustrin, liksom rostfritt rakklingsstål. Lågkolhaltiga rostfria stål utvecklas till pappers-och massaindustrin. Dotterbolag bildas i Barcelona, Spanien, och i Wien, Österrike.

  1962

  Fabrik startas i Brasilien för både skärande verktyg och bergborrar. Jernverket fyller 100 år. Extrusionspressarna tas i bruk i Sandviken och ersätter varmvals­ning av rör. Coromant-fabriken i Väst­berga är nu utbyggd. Eggavrundning av hårdmetallskär införs. Dotterbolagen i Italien slås samman i Milano. Dotterbolag bildas i Warszawa, Polen.

  1961

  Kopierskäret "Knux" introduceras och blir storsäljare i 30 år. Jernverket satsar på nya egna dotterbolag, bland annat i Mexiko och Australien. Ett regionkontor bildas i Japan. En stor satsning på forskning markeras av att kung Gustaf VI Adolf inviger en stålforskningsanläggning i Sandviken.

  1960

  Hyttan läggs ned. Stor investeringsaktivitet planeras i Sandviken: Rör­verk 60, Pressverk 62, Rörverk 63, Stegvalsverk 64, Kallvalsverk 61, 63, 64, Ljusbågsugn 64, Härdverk 65, Rörverk 68. Investeringen i de två extrusionspressarna ingår i en stor satsning på rostfria sömlösa rör. En ny rostfri fjädertråd lanseras. Marknaden för metallsågblad växer kraftigt. Sandvik bildar det indiska bolaget Sandvik Asia (andel 60 procent) och fabrik uppförs. Tillverkningsenheter byggs även i Mexiko och Brasilien.

  1959

  Persons shooting bow.

  Ny, större, elektrisk ljusbågsugn installeras. Gustaf Söderlund blir ny styrelseordförande. Stark ledningsgrupp kring den nyvalde vd:n och bruksdisponenten Wilhelm Haglund. "Aldrig mer permitteringar!" är mottot. Sandvik har ett starkt försprång på vändskär i Europa. Förvärv av See Fabrik i Sandviken som tillverkar kalldragna rör och rörmanufakturprodukter, till exempel olika sportredskap.

  1958

  Familjen Göranssons roll som dominerande ägare övertas av familjen Stenbeck i samband med en nyemission. Vändskärstekniken med utbytbara hårdmetallskär, T-Max-skär och skärhållare, introduceras av Sandvik i Europa. Det engelska dotterbolaget flyttar till nybyggda kontor och verkstäder i Halesowen, Birmingham. Wilhelm Haglund ny bruksdisponent.

  1957

  Wilhelm Haglund blir ny produktionschef. Nyemission genomförs. Skärhållaren T-Max (bilden) premiärvisas i USA. Sandvik har utvecklat en metod att tillverka vändskär billigare än konkurrenterna. Segertåget börjar för Coro­mantverktygen och chefen Sven Wirfelt.

  the Indian Prime Minister Nehru

  Den indiske premiärministern Nehru (bilden) besöker Coromant-fabriken i Stockholm. Det tyska dotterbolaget flyttar till en nybyggd anläggning i Düsseldorf. Produktion av bergborrverktyg startar i Brasilien.

  1956

  Tillverkningen i Gimo inriktas på standardverktyg. Första datorn tas i bruk inom verksamheten i Sandviken. Maskinen "Adam" konstrueras för brotschning av svarvstålsskaft. Olika specialmaskiner konstrueras för skärtillverkning.

  T-Max tool holder

  1955

  Svarvstålet "Gammax", med mekaniskt fastklämt skär, utvecklas och blir dörröppnare för verktygsförsäljningen. Verktyg börjar säljas av de stora dotterbolagen. Det amerikanska dotterbolaget flyttar till nytt kontor och verktygsfabrik i Fair Lawn, NJ, USA.

  1954

  Nytt götvalsverk tas i drift i Sandviken. Bergborrarna svarar för hela vinsten i företaget när Stål, som har 70 procent av faktureringen, går dåligt.

  1953

  Hårdmetallfabriken i Västberga, Stockholm, färdigställs. Hårdmetalltillverkning startar i Fair Lawn, NJ, USA. Bergborrfabriken i Sydafrika blir helägd.

  1951

  Tillverkning av hårdmetallprodukter startar i Gimo. Arbetskraft från länder utanför Sverige börjar rekryteras till Sandviken. Bergborrtillverkning startar i Montreal, Kanada. Säljbolag bildas i Schiedam, Nederländerna, och i Milano, Italien. Järnsvampverk och ny bergborrverkstad tas i drift i Sandviken.

  1950

  Skarvborrutrustning utvecklas för borrning av djupa hål. Varmbandverket och Östra rörverket tas i drift. Efterkrigstidens stora modernisering av anläggningarna i Sandviken inleds.

  1949

  Bolag nybildas i Tyskland. Dotterbolag grundas i São Paulo, Brasilien.

  1948

  Person wearing helmet.

  Delägd fabrik för tillverkning av helstångsborrar startas i Sydafrika. Erik W Forsberg blir ny vd och bruksdisponent.

  1947

  Produktionen av bessemerstål upphör i Sandviken. Långsiktigt avtal om bergborrar träffas mellan Sandvikens Jernverk och Atlas Diesel. Begreppet "den svenska metoden" slår igenom för bergborrning. Egen hårdmetalltillverkning.

  1946

  Kvotering av försäljningen. Skärande verktyg säljs i Finland och Polen. Försäljningen av bergborrar expanderar kraftigt. Finansiella skäl gör att delar av "efterkrigsprogrammet" skjuts upp.

  1945

  Andra världskriget tar slut. Exportandelen ökar långsamt till 37 procent. Egen malmbrytning i Bodåsgruvan, Gästrikland. Försäljningsorganisationen i Tyskland och Sydeuropa är utslagen. Assab (Associated Swedish Steel AB) grundas med andra stålföretag för försäljningen i avlägsna länder.

  1944

  Integral drill steels

  Ett stort investeringsprogram förbereds för efterkrigstiden. Helstångsborrar används för första gången.

  Cemented carbide tools1943

  De första hårdmetallverktygen för metallbearbetning tillverkas. Dotterbolag i Finland och Italien startar egen produktion. Sandviken blir stad.

  1942

  Varumärket Coromant etableras efter hårdmetallsamarbete med KF:s Luma­lampan. Hårdmetallbestyckade bergborrar (helstångsborrar) utvecklas.

 • 1900–1939

  1939

  Andra världskriget bryter ut. Jernverket tvingas ställa om produktionen till att leverera till hemmamarknaden i Sverige.

  1938

  Förvärv av sågbladsfabrik i Italien.

  1937

  Person holding wire roll.

  Södra verken i Sandviken med tråd- och manufakturtillverkning (bilden) invigs. Jernverket fyller 75 år och har nu dotterbolag i Argentina, Kanada, Danmark, Finland, Frankrike, Norge, Polen, Schweiz, Spanien, Storbritannien och USA.

  1935

  Protektionism i världen stänger klassiska marknader för Jernverkets produkter.

  1934

  Jernverket är först i Europa att stegvalsa rör i industriell skala. Dotterbolag grundas i Danmark.

  1933

  Särskild byggnad för elektrisk smältning uppförs. I Göteborg grundas det första av senare sex svenska försäljningsbolag. Bolag bildas i Finland.

  1932

  Hot-rolling operations.

  Modernisering av varmvalsningen (bilden) genomförd. Bolag bildas i Madrid, Spanien. Fagersta utvecklar hårdmetallprodukter.

  1931

  Investering i andelsägda vattenkraftverket Krångede. Första rostfria transportbandet levereras. Delägt försäljningsbolag grundas i Argentina.

  1930

  Kraftig investeringsverksamhet tvingar styrelsen att göra en nyemission på fyra miljoner kronor.

  1929

  Karl Fredrik Göransson blir även ordförande. Första ljusbågsugnen tas i drift. Investeringar i kallvalsverken.

  1928

  Disponent Karl Fredrik Göransson inleder ny dotterbolagsoffensiv. Bolag bildas i Polen och företag i Stuttgart, Tyskland, blir majoritetsägt.

  1927

  Samhället Sandviken blir köping.

  1926

  Dotterbolag för tillverkning av urfjädrar bildas i USA. Dotterbolag grundas även i Montreal, Kanada. Försäljningsbolag bildas i Sydafrika. Investeringar i götverk, bandverk och trådverk liksom rörvalsverk.

  1924

  Seamless tubes

  De första rostfria sömlösa rören lanseras. Beslut tas om ett nytt hålvalsverk på grund av efterfrågan från den nya kemiska industrin.

  1923

  Dotterbolag bildas i Paris, Frankrike

  1922

  Lidköpings Vikingsågar förvärvas. Sandvikens Jernverk deltar i "Fredsutställningen" i Tokyo, Japan.

  1921

  Faktureringen ned 65 procent under den ekonomiska krisen. Arbetslösa ber att få använda pensionssparande till nödhjälpsbidrag. Första förlusten sedan 1868. Produktionen av rostfritt stål inleds.

  1920

  Elektrisk smältning i induktionsugn introduceras. Karl Fredrik Göransson blir disponent.

  1919

  Första dotterbolaget i USA etableras – med kontor på Manhattan i New York. Ny smedja med stor hydraulisk press byggs i Sandviken.

  1918

  Första världskriget avslutas. Rekordfakturering på grund av hyperinflation. Engelskt dotterbolag för transportband bildas.

  1917

  Tord Magnuson blir även styrelseordförande.

  1914

  Första världskriget bryter ut. Utländska fordringar skrivs av. Material för flygplan, kullager, lavettaxlar och vapenmekanismer efterfrågas. Sandviks första försäljningsdotterbolag bildas i Storbritannien.

  1911

  Typewriter

  Rörämnen säljs till rustningsindustrin i Tyskland och Storbritannien. Varmvalsverken byggs ut. Order på precisionsband från skrivmaskinstillverkare i Italien.

  1910

  Anders Henrik Göransson dör efter fyrtiotvå år som brukspatron. Tord Magnuson blir ny bruksdisponent och vd. Carl Wilhelm Sebardt blir styrelsens ordförande.

  1909

  Storstrejk i Sverige följs av lockout. Produktion av rakklingor inleds. Andel i tysk fabrik för rakblad förvärvas. Första tillverkningen utanför Sverige – tråd för fickur produceras i majoritetsägt bolag i Schweiz.

  1908

  Metallurgisk upprustning. Det finns fyra masugnar och sex martinugnar. Kullagerstål på produktprogrammet.

  1907

  Ihåligt borrstål för bergborrning börjar tillverkas.

  1906

  Jernverkets arbetare bildar avdelning 135 i Svenska Jern-och metallindustriarbetarförbundet.

  1904

  Kontakter inleds med urfabrikanternas forskare via delägt dotterbolag, Schweizerische Urfedernfabrik.

  1903

  Elektrifiering av driften inleds och kräver stora investeringar.

  1902

  Steel belts

  Jernverket börjar leverera stålband för transportöranläggningar.

  1901

  Sandvikens Jernverk introduceras på Stockholms Fondbörs.

  1900

  Göran Fredrik Göransson dör. Sonen, brukspatron Anders Henrik Göransson, blir ny ordförande. Han är redan vd och disponent..

 • 1856–1899

  1898

  Open-heart furnace using the Martin process.

  Martinugnar börjar användas. Bessemerperioden har kulminerat.

  1897

  Sandvikens Jernverk deltar i Stockholmsutställningen. Kunder och agenter i Europa besöker Sandviken.

  1896

  Första riktigt goda tiderna sedan 1870-talets början. 1 510 anställda efter nyrekryteringar.

  1893

  Varmvalsverk för tråd, band och rör byggs i Sandviken.

  1891

  Nytt huvudkontor. Antalet anställda i verket är 1 120.

  1890

  Gramophone

  Storbrand i kolhuskomplexet. Stål till grammofonfjädrar blir en viktig produkt.

  1888

  Varmvalsade sömlösa dragrörsämnen börjar tillverkas.

  1887

  Försäljning till Japan inleds. Agentur i Schweiz.

  1886

  Götvalsverket startas. Jernverkets första handsåg levereras.

  1885

  Agent kontrakteras i Italien.

  1884

  Agentur i Tyskland.

  1883

  Göran Fredrik Göransson blir ordförande efter att ha varit informell chef. Kallvalsat och härdat bandstål börjar tillverkas.

  1881

  Ny agent i Frankrike föreslår produktion av olika kallvalsade artiklar, från korsettfjädrar till sågblad.

  1880

  Varmvalsning av band startar i Sandviken.

  1879

  Kommerskollegium godkänner använd­ning av varumärket "Fisk och Krok". Kallvalsad U-formad tråd för paraplyspröt blir storsäljare.

  1877

  Priserna halveras på marknaden. Ordföranden Per Murén skjuter till kapital för att klara likviditeten.

  1876

  Pocket watch

  Valsning och dragning av tråd påbörjas i Sandviken. Deltagande i världsutställningen i Philadelphia i USA. Varunamnet Sandvik används officiellt för första gången. Försäljning av Sandvikprodukter i USA genom agent. Ett verk för kalldragning av tråd byggs. Tråd för urindustrin, skruvar, cykelekrar och fjädrar produceras.

  Railway station

  1875

  Viktiga order från svenska järnvägsprojekt.

  1873

  Stor efterfrågan i Tyskland bryts av finanskris. Ett stort obligationslån tas. 440 anställda.

  1872

  Railway wheel

  Sandvikens Jernverk deltar i Moskvautställningen. Ryssland är den ojämförligt största marknaden under första hälften av 1870-talet med järnvägsmaterial och bajonettstål.

  1871

  Jernverkets verksamhet i Storbritannien börjar via importagent i London, senare i Birmingham.

  1870

  Anders Henrik Göransson gör långa säljresor och anställer agenter, bland annat i Ryssland. Bergborrstål används vid tunnelbyggen i Schweiz.

  1868

  Anläggningarna köps ut vid exekutiv auktion. Företaget rekonstrueras un­der namnet Sandvikens Jernverks AB. Namnet Sandvik inregistreras som järnstämpel på stångstål. Äldste sonen, brukspatron Anders Henrik Göransson, är formellt verkställande direktör i bola­get medan grosshandlare Per Murén är ordförande.

  1866

  Deltagande vid Stockholmsutställningen. Högbo Stål & Jernwerk och Göran Fredrik Göransson går i konkurs.

  1864

  Försäljning sker via bland annat grosshandelshus i Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien, Ryssland, Tyskland och Frankrike.

  1863

  Kanalen från Jädraån grävs klart och ger vattenkraft. En anläggning med masugn och bessemerkonvertrar tas i drift. En av Europas största ånghammare och ett hjulringsvalsverk installeras.

  1862

  Företaget Högbo Stål & Jernwerks AB grundas den 31 januari i Sandviken av Göran Fredrik Göransson och hans affärskompanjoner.

  Bessemer process.

  1858

  Den 18 juli lyckas försöken att tillverka stål i Edsken enligt bessemerprocessen.

  1857

  A patent.

  Göran Fredrik Göransson reser till Storbritannien för att köpa en ångmaskin till Edske masugn. Han köper en femtedel av Bessemers patent för två tusen pund och ändrar affärsinriktning.

  1856

  Den engelska uppfinnaren Henry Bessemer beviljas ett patent i USA för en ny process för avkolning av järn. Året innan har han fått ett brittiskt patent relaterat till metoden. Handelsfirman Elfstrand i Gävle köper Högbo bruk med Edske masugn vid Hofors.

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.