Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Översikt fem år

1) Uppdaterade siffror för jämförbarhet då Alleima från den 1 januari till den 30 augusti 2022 rapporteras under avvecklad verksamhet.
2) Justerad för jämförelsestörande poster på EBITA för helåret 2022 om -2,341 miljoner kronor (272).