Revisor

PricewaterhouseCoopers AB (PwC) omvaldes på årsstämman 2021 för en period om ett år, det vill säga fram till slutet av årsstämman 2022.

Peter Nyllinge är huvudansvarig revisor. Peter Nyllinges andra revisionsuppdrag: Saab AB och Fagerhults Belysning AB.

Ersättningar till PwC 2020, MSEK
Revisionsarvode 83
Andra revisionstjänster än revisionsuppdraget 0
Skatterådgivning 6
Övriga tjänster 22
Totalt 111