Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Åsa Thunman

Chefsjurist

Född 1969. Chefsjurist, Sandvik AB, sedan 2014.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Jur. kand.-examen från Sverige och Nederländerna. Olika befattningar inom Securitas 2009–2014, inklusive chefsjurist, inom Elekta AB 1999–2009, inklusive chefsjurist, samt advokatbyrån Lagerlöf & Leman 1996–1999.

Nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Aktiemarknadsbolagens förening.

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

3 512

Uppgifterna avseende innehav av aktier avser 31 december 2022. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan dess.