Utdelningsinformation


Utdelning, SEK
2016 2017 2018 2019* 2020
Ordinarie utdelning per aktie 2.75 3.50 4.25 0.00 4.50
Extra utdelning per aktie 2.00
Total 2.75 3.50 4.25 0.00 6.50

*Utdelning ej utbetald

Utbetalningsdatum för utdelning för 2020: 4 maj 2021

Vinst och utdelning per aktie

Koncernen totalt, inklusive avvecklad verksamhet.

Dividend_2021_05_se_01.jpg