Aktienyckeltal

Nyckeltal för Sandvik-aktien
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Antal aktier vid årets slut (miljoner) 1 254 1,254 1 254 1 254 1 254

1 254

Börsvärde vi årets slut (miljarder) 141 180 158 229 253

317

Antal aktieägare 109 072 100 987 100 908 100 768 106 289

129 895

Aktiekurs vid årets slut, SEK 112,7 143,7 126,4 182,7 201,3

252,6

Resultat per aktie efter utspädning, SEK (koncernen) 4,39 10,50 10,09 6,79 6,95

11,52

Justerat resultat per aktie, SEK (koncernen) 4,39 8,01 9,95 10,96 8,61 11,52
P/E-tal vid årets slut 25,7 13,7 12,5 26,9 28,9 22,0
Kursförändring under året, % 52,2 +27 -12 +45 +10 +25,5
Ordinarie utdelning, SEK/aktie 2,75 3,50 4,25 1) 6,502) 4,75
Utdelning/justerat resultat per aktie, % 63 33 42 1) 75 42
Totalavkastning (aktieutveckling + utdelning), % 54,6 29,1 -9,9 47 13 28
Andel aktier i Sverige, % 67 63 65 61 57 56
Andel aktier ägda av de 10 största aktieägarna, % 32 36 38 39 37 36

1) Utdelning ej utbetald.
2) Inklusive en extra utdelning om 2,00 kronor/aktie.