ADR-programmet

Vad är ADR?

ADR är en förkortning för American Depositary Receipt (förvaringsbevis) och representerar den underliggande aktien i utländska bolag. Av den anledningen kan ADR betraktas som en utländsk aktie, modifierad så att den fungerar som en amerikansk aktie, och investeraren kan därmed följa aktiekursen i dollar och även erhålla utdelning i dollar.

Vad är det för skillnad mellan Sandviks vanliga aktier och ADR?

Sandvik har ett aktieslag som handlas på Stockholmsbörsen i svenska kronor. ADR är ingen riktig aktie utan helt enkelt ett certifikat som representerar en Sandvik-aktie. Aktien förvaras av Deutsche Bank, som är depositionsbank för ADR och även utför transaktioner och registrering av certifikaten. Eftersom de aktien och ADR är sammanlänkade kommer de alltid att ha samma värde. Det innebär vidare att ADR-marknaden stöds av Sandviks underliggande likviditet på marknaden i Stockholm.

Hur köper jag aktier i Sandvik?

Sandvik-aktien är noterad på Stockholmsbörsen. För att göra det lättare för amerikanska investerare och Sandviks anställda i USA att handla med aktien har vi skapat ett dollarbaserat värdepapper som är registrerat för handel i USA. Den här typen av värdepapper kallas ADR.

Sandviks ADR: SDVKY

Sandvik har ett "nivå 1 ADR-program". Certifikaten handlas på den amerikanska OTC-marknaden (over-the-counter) i form av s k Pink Sheets. Symbolen för Sandviks ADR är SDVKY och cusipnumret är 800212201. Med hjälp av denna information kan Sandviks ADR handlas genom mäklare på samma sätt som andra aktier handlas. Information om börskursen kan erhållas genom mäklare, en Bloomberg-terminal eller genom att utnyttja sökmotorer på internet, exempelvis www.stockmaster.com. Observera dock att OTC-noterade aktiers dagskurser inte publiceras i dagstidningar.

Mer information om ADR-programmet (PDF-dokument, 55 kB)