Förändringar i aktiekapital

Den senaste förändringen i aktiekapital var 2012.

Förändringar i aktiekapital 2005–2020
År Antal aktier Noteringar
2012 1 254 385 923 Två nyemissioner i januari 2012 av sammanlagt 68 098 748 aktier, utgörande vederlag vid förvärvet av Seco Tools AB
2011 1 186 287 175 -
2010 1 186 287 175 -
2009 1 186 287 175 -
2008 1 186 287 175 -
2007 1 186 287 175 -
2006 1 186 287 175 Split 5:1 genomförd i juni 2006.
2005 237 257 435 Antal aktier reducerat med 26 309 361 efter annullering av återköpta (16 522 000) och inlösta aktier (9 787 361).