Index

Sandvik är inkluderat i ett flertag svenska och internationella index. Se exempel nedan.

Aktieindex

Lista över aktieindex
Index Beskrivning
OMX Stockholm PI Aktieindex omfattande alla aktier som handlas på Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX.
OMX Stockholm 30 Index Aktieindex för de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX.
OMX Stockholm Industrial PI Aktieindex för industriaktier på Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX.
OMX Nordic 40 Aktieindex för de 40 mest omsatta aktierna på de nordiska börserna, Nasdaq OMX.

Hållbarhetsindex