Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Index

Sandvik är inkluderat i ett flertal svenska och internationella index. Se exempel nedan.

Aktieindex

Exempel på index där Sandvik är inkluderat
Index Beskrivning
OMX Stockholm PI Aktieindex omfattande alla aktier som handlas på Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX.
OMX Stockholm 30 Index Aktieindex för de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX.
OMX Stockholm Industrial PI Aktieindex för industriaktier på Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX.
OMX Nordic 40 Aktieindex för de 40 mest omsatta aktierna på de nordiska börserna, Nasdaq OMX.

Hållbarhetsindex

 • CDP

  Sandvik rapporterar sin miljöpåverkan till CDP, en icke vinstdrivande organisation som tillhandahåller den världsledande plattformen för rapportering kopplad till miljö.

  CDP används av bland annat företag, stater och städer för att rapportera sin miljödata såväl som att följa utvecklingen inom området och jämföra sig med andra aktörer.

  Gå till webbplatsen för CDP

   

 • EcoVadis

  Sandvik rapporterar årligen genom Ecovadis för att dela våra mätetal och framsteg.

  EcoVadis är en leverantör av hållbarhetsutvärderingar, och mer än 75 000 företag granskas via deras plattform. EcoVadis utvärdering inkluderar ett flertal hållbarhetsområden, inklusive miljö, arbetsrätt och mänskliga rättigheter, etik och hållbar upphandling. Deras metodik bygger på ledande standarder som ISO 26000 och GRI.

  Gå till webbplatsen för EcoVadis

 • Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe

  Sandviks medverkar i Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe. Att vi ännu en gång blev utvalda av Forum ETHIBEL visar att vi är bland de bästa i vår bransch när det gäller hållbarhet.

  Ethibels hållbarhetsindex (Ethibel Sustainability Indices)

  Forum ETHIBELs urval bygger i hög grad på forskning som utförs av Vigeo, det europeiska värderingsinstitutet som ansvarar för att samla in och bearbeta data, utföra resultatanalyser och jämförande studier för branschen.

  Sammansättningen av indexen ses över två gånger om året. Det övergripande målet med de regelbundna granskningarna av indexet är att säkerställa att urvalet och graderingen av deltagarna fortsätter att återspegla den underliggande marknaden eller de marknadssegment som den representerar.

  Registren Ethibel Pioneer & Excellence Investment

  Forum ETHIBEL skapar registren Ethibel Pioneer och Excellence Investment från ett urval av företag som är föregångare eller ledare inom sin bransch i fråga om hållbarhet. Urvalet grundar sig på en metod för att hitta de bäst presterande företagen, kombinerat med vissa kriterier för uteslutande.

 • FTSE4Good

  Sandvik är medlem av det prestigefyllda hållbarhetsindexet FTSE4Good Index Series, ett index som mäter hur internationella företag bedriver sitt hållbarhetsarbete inom miljömässiga, sociala och ekonomiska områden ("ESG"). Det visar att vårt dedikerade hållbarhetsarbete ger resultat.

  FTSE (Financial Times Stock Exchange) är, tillsammans med Dow Jones Sustainability Index, ett av de mest erkända hållbarhetsindexen världen över. FTSE utvärderar bolagens hållbarhetsarbete baserat på publicerad information inom de tre ESG-områdena, med totalt över 300 tillhörande indikatorer:

  • Miljö: Klimatförändring, föroreningar och resurser, vatten, biologisk mångfald, och leverantörskedjan ur ett miljömässigt perspektiv
  • Socialt: Arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och samhällsansvar, hälsa och säkerhet, kundansvar och leverantörskedjan från ett socialt perspektiv
  • Styrning: Bolagsstyrning, riskhantering, antikorruptionsarbete och transparens i skattefrågor

  Läs mer om indexet på webbplatsen för FTSE

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.