Aktieägarstruktur

Ägarstruktur per 31 mars 2021, de tio största ägargrupperna
Aktieägare Antal aktier % av kapital
Industrivärden 159 700 000 12,7%
Alecta Pensionsförsäkring 60 954 000 4,9%
Swedbank Robur Fonder 42 235 034 3,4%
BlackRock 36 289 507 2,9%
Lundbergföretagen AB 31 500 000 2,5%
Vanguard 28 923 783 2,3%
SEB Fonder 27 018 362 2,2%
AMF Pension & Fonder 23 138 085 1,8%
Norges Bank 21 428 440 1,7%
Handelsbanken Fonder 19 108 034 1,5%
10 största ägare totalt 450 295 245 35,9%
Antal aktieägare: 115 703 

Källa: Monitor Sweden AB

Fördelning av aktieägare per land

  • Sverige 56,2
  • USA 15,4
  • Norge 2,3
  • Storbritannien 1,3
  • Övriga 8,3
  • Anonymt ägande 16,5