Aktieägarstruktur

Ägarstruktur per 31 augusti 2021, de tio största ägargrupperna
Aktieägare Antal aktier % av kapital
Industrivärden 166 200 000 13,2%
Alecta Pensionsförsäkring 58 476 182 4,7%
BlackRock 40 290 030 3,2%
Swedbank Robur Fonder 39 968 199 3,2%
Vanguard 34 607 137 2,8%
Lundbergföretagen AB 33 000 000 2,6%
SEB Fonder 24 328 827 1,9%
Norges Bank 21 609 550 1,7%
AMF Pension & Fonder 21 066 453 1,7%
Fidelity International (FIL) 20 452 997 1,6%
10 största ägare totalt 459 999 420 36,6%
Antal aktieägare: 122 957 
Ägarfördelning efter innehav, 31 augusti 2021
Storleksklass
Antal aktier Innehav, % Röster, % Antal ägare Andel av ägare, %
1–1,000 25 319 902 2,0 2,0 99 845 81,2
1,001–5,000 41 279 608 3,3 3,3 18 111 14,7
5,001–20,000 35 552 021 2,8 2,8 3 824 3,1
20,001–50,000 19 990 649 1,6 1,6 637 0,5
50,001–100,000 14 204 931 1,1 1,1 199 0,2
100,001–1,000,000 76 240 878 6,1 6,1 231 0,2
1,000,001–5,000,000 140 501 428 11,2 11,2 72 0,1
5,000,001–10,000,000 130 703 707 10,4 10,4 19 0,0
10,000,001–50,000,000 361 251 071 28,8 28,8 17 0,0
50,000,001–100,000,000 58 476 182 4,7 4,7 1 0,0
100,000,001– 166 200 000 13,2 13,2 1 0,0
Anonymous 184 665 546 14,7 14,7 N/A N/A
Total 1 254 385 923 100,0 100,0 120 988 100.0

Fördelning av aktieägare per land

  • Sverige 56,2
  • USA 16,9
  • Finland 2,1
  • Norge 2,1
  • Storbritannien 1,2
  • Övriga 6,8
  • Anonymt ägande 14,7

Källa: Modular Finance