Aktieägarstruktur

Ägarstruktur per 31 maj 2021, de tio största ägargrupperna
Aktieägare Antal aktier % av kapital
Industrivärden 164 200 000 13,1%
Alecta Pensionsförsäkring 58 476 182 4,7%
Swedbank Robur Fonder 41 355 727 3,3%
BlackRock 37 314 320 3,0%
Vanguard 33 367 525 2,7%
Lundbergföretagen AB 31 500 000 2,5%
SEB Fonder 25 558 128 2,0%
AMF Pension & Fonder 23 504 812 1,9%
Fidelity International (FIL) 19 748 824 1,6%
Handelsbanken Fonder 17 278 054 1,4%
10 största ägare totalt 452 303 572 36,2%
Antal aktieägare: 119 486 
Ägarfördelning efter innehav, 31 maj 2021
Storleksklass
Antal aktier Innehav, % Röster, % Antal ägare Andel av ägare, %
1–1,000 24 862 879 2,0 2,0 96 564 80,8
1,001–5,000 40 870 963 3,3 3,3 17 955 15,0
5,001–20,000 35 309 772 2,8 2,8 3 802 3,2
20,001–50,000 19 933 177 1,6 1,6 629 0,5
50,001–100,000 14 162 118 1,1 1,1 199 0,2
100,001–1,000,000 78 979 764 6,3 6,3 234 0,2
1,000,001–5,000,000 140 373 621 11,2 11,2 67 0,1
5,000,001–10,000,000 111 604 626 8,9 8,9 16 0,0
10,000,001–50,000,000 368 096 237 29,3 29,3 18 0,0
50,000,001–100,000,000 58 476 182 4,7 4,7 1 0,0
100,000,001– 164 200 000 13,1 13,1 1 0,0
Anonymous 197 516 584 15,7 15,7 N/A N/A
Total 1 254 385 923 100,0 100,0 119 486 100.0

Fördelning av aktieägare per land

  • Sverige 56,1
  • USA 16,3
  • Norge 2,3
  • Storbritannien 1,3
  • Övriga 8,3
  • Anonymt ägande 15,7

Källa: Modular Finance