Aktieägarstruktur

Ägarstruktur, de tio största ägargrupperna per den 31 oktober 2022
Aktieägare Antal aktier % av aktiekapital
Industrivärden 171 200 000 13,6
Alecta Pensionsförsäkring 60 526 182 4,8
Swedbank Robur Fonder 47 468 844 3,8
Vanguard 36 632 511 2,9
BlackRock 35 327 136 2,8
Lundbergföretagen AB 34 500 000 2,8
SEB Fonder 23 797 113 1,9
Handelsbanken Fonder 17 257 588 1,4
Fidelity International (FIL) 17 247 951 1,4
Norges Bank 16 947 206 1,4
10 största ägare totalt 460 904 531 36,7
Ägarfördelning efter innehav
Storleksklass
Antal aktier Innehav, % Röster, % Antal ägare Andel av ägare, %
1–1,000 28 071 872 2,2 2,2 119 147 83,0
1,001–5,000 43 669 623 3,5 3,5 19 267 13,4
5,001–20,000 37 166 552 3,0 3,0 3 999 2,8
20,001–50,000 20 487 070 1,6 1,6 658 0,5
50,001–100,000 13 725 021 1,1 1,1 190 0,1
100,001–1,000,000 81 072 540 6,5 6,5 247 0,2
1,000,001–5,000,000 125 947 308 10,0 10,0 62 0,0
5,000,001–10,000,000 163 648 932 13,1 13,1 23 0,0
10,000,001–50,000,000 322 028 111 25,7 25,7 15 0,0
50,000,001–100,000,000 60 526 182 4,8 4,8 1 0,0
100,000,001– 171 200 000 13,7 13,7 1 0,0
Anonymous 186 842 712 14,9 14,9 N/A N/A
Total 1 254 385 923 100,0 100,0 143 610 100.0

Fördelning aktiekapital per land

  • Sverige 58,9
  • USA 14,7
  • Storbritannien 2,9
  • Norge 2,1
  • Finland 1
  • Övriga 5,3
  • Anonymt ägande 14,9

Källa: Modular Finance