Aktieägarstruktur

Ägarstruktur per 31 december 2020, de tio största ägargrupperna
Aktieägare Antal aktier % av kapital
Industrivärden 157 400 000 12,5%
Alecta Pensionsförsäkring 63 654 000 5,1%
Swedbank Robur Fonder 42 452 449 3,4%
BlackRock 36 407 445 2,9%
Vanguard 32 688 246 2,6%
Lundbergföretagen AB 30 000 000 2,4%
AMF Pension & Fonder 28 257 001 2,3%
SEB Fonder 27 968 185 2,2%
Norges Bank 21 541 364 1,7%
Handelsbanken Fonder 19 119 397 1,5%
10 största ägare totalt 459 488 087 36,6%
Antal aktieägare: 106 289 

Källa: Monitor Sweden AB

Fördelning av aktieägare per land

  • Sverige 56,8
  • USA 14,7
  • Norge 2,3
  • Storbritannien 1,5
  • Övriga 2,3
  • Anonymt ägande 17