Aktieägarstruktur

Ägarstruktur per 31 december 2018, de tio största ägargrupperna.
Aktieägare Antal aktier % av kapital
Industrivärden 152 300 000  12,1%
Alecta Pensionsförsäkring 80 129 000  6,5%
Swedbank Robur Fonder 49 509 250  3,9%
AMF Försäkring & Fonder 33 716 157  2,7%
Handelsbanken Pensionsstiftelse 32 718 658  2,6%
Lundbergföretagen AB 30 000 000  2,4%
Vanguard 29 526 514  2,4%
BlackRock 29 500 592  2,4%
SEB fonder 22 351 184  1,8%
Nordea Fonder 16 975 219  1,4%
10 största ägare, total 478 726 574  38,2 %
Antal utestående aktier 1 254 385 923
Antal aktieägare: 101 915

Källa: Monitor Sweden AB

Fördelning av aktieägare per land

  • Sverige 65
  • USA 12,1
  • Strobritannien 2,4
  • Norge 2
  • Övriga 2,3
  • Anonymt ägande 13,3