Sandvik-aktien

Det ekonomiska målet för Sandvik-koncernen är att skapa en attraktiv avkastning och värdetillväxt för dem som investerar i Sandvik-aktien. Sandvik är ett noterat bolag på Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX, och ett antal andra handelsplatser såsom Cboe BXE och Turquoise.

Aktiegraf

Ägarstruktur

Ägarstruktur, de tio största ägargrupperna per den 30 juni 2022
Aktieägare Antal aktier % av aktiekapital
Industrivärden 170 200 000 13,6
Alecta Pensionsförsäkring 56 976 182 4,5
Swedbank Robur Fonder 46 010 744 3,7
BlackRock 36 104 225 2,9
Lundbergföretagen AB 34 500 000 2,8
Vanguard 34 060 921 2,7
SEB Fonder 24 749 181 2,0
Columbia Threadneedle 19 014 340 1,5
Handelsbanken Fonder 18 465 958 1,5
Fidelity International (FIL) 18 072 145 1,4
10 största ägare totalt 458 153 696 36,5
Ägarfördelning efter innehav
Storleksklass
Antal aktier Innehav, % Röster, % Antal ägare Andel av ägare, %
1–1,000 27 660 792 2,2 2,2 117 116 82,9
1,001–5,000 43 010 114 3,4 3,4 18 941 13,4
5,001–20,000 37 009 915 3,0 3,0 3 976 2,8
20,001–50,000 20 161 323 1,6 1,6 650 0,5
50,001–100,000 14 731 812 1,2 1,2 204 0,1
100,001–1,000,000 80 836 625 6,4 6,4 250 0,2
1,000,001–5,000,000 145 148 876 11,6 11,6 69 0,0
5,000,001–10,000,000 146 780 094 11,7 11,7 20 0,0
10,000,001–50,000,000 360 102 186 28,7 28,7 17 0,0
50,000,001–100,000,000 56 976 182 4,5 4,5 1 0,0
100,000,001– 170 200 000 13,6 13,6 1 0,0
Anonymous 151 768 004 12,1 12,1 N/A N/A
Total 1 254 385 923 100,0 100,0 141 245 100.0

Fördelning aktiekapital per land

  • Sverige 58,3
  • USA 17,7
  • Finland 2
  • Storbritannien 1,6
  • Norge 1,9
  • Övriga 6,4
  • Anonymt ägande 12,1

Källa: Modular Finance

Utdelningsinformation


Utdelning, SEK
2016 2017 2018 2019* 2020 2021
Ordinarie utdelning per aktie 2.75 3.50 4.25 0.00 4.50 4.75
Extra utdelning per aktie 2.00
Total 2.75 3.50 4.25 0.00 6.50 4.75

*Utdelning ej utbetald

Utbetalningsdatum för utdelning för 2021: 4 maj 2022

Vinst och utdelning per aktie

Koncernen totalt, inklusive avvecklad verksamhet.

dividend_se.jpg

Information

Namn:
Sandvik
Ticker-kod:
SAND
ISIN kod:
SE0000667891
Valuta:
SEK
Handelsplats:
XSTO
Listning:
Large cap
Senaste kurs:
176,5
Stängningskurs:
176,5
Senaste förändring:
05 aug 2022
Högsta kurs:
05 jan 2022
Lägsta kurs :
10 feb 2003
Årshögsta:
263,2
Årslägsta:
169,2
Antal aktier:
1 254 385 923
Börsvärde, MSEK:
221399