Hållbarhetsrapporter

Sedan 2016 publicerar Sandvik en integrerad årsredovisning, inklusive finansiell, miljö- och social data.

Sedan 2021 rapporterar vi i enlighet med SASB:s (Sustainability Accounting Standards Board) rapporteringsstandarder för industrigods- och maskiner. Sandvik rapporterar även i enlighet med GRI (Global Reporting Initiative).

Nyckeltal

Nyckeltal i årsredovisningen

Energiförbrukning

Se Sandviks energiförbrukning 2016–2022 uppdelad på förnybara och icke förnybara energikällor.

Energiförbrukning (på engelska)

GRI-index

Vi använder GRI:s (Global Reporting Initiative) standarder för rapportering om ekonomisk, miljömässig och social påverkan och hur vi bidrar till hållbar utveckling.

Mer om GRI-index

SASB och TCFD

Vi rapporterar i enlighet med SASB:s (Sustainability Accounting Standards Board) och Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) rapporteringsstandarder.

Våra mål för 2030

Följ våra framsteg mot våra hållbarhetsmål för 2030: