Hållbarhetsrapporter

Sedan 2016 publicerar Sandvik en integrerad årsredovisning, inklusive finansiell, miljö- och social data.