Årsstämma

Vd:s anförande vid årsstämman
År Datum Presentation och webbsändning
2022 27 april Vd & koncernchef Stefan Widings presentation
2021 27 april* Vd & koncernchef Stefan Widings presentation*
2020 28 april Vd & koncernchef Stefan Widings presentation
2019 29 april Vd & koncernchef Björn Rosengrens presentation
2018 27 april Vd & koncernchef Björn Rosengrens presentation

* Presentationen är från det digitala aktieägareventet den 26 april, dagen före Årstämman 2021

Mer information om den senaste samt tidigare bolagsstämmor