Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Marknadsledande positioner

Vi är världsledande inom verktyg för skärande metallbearbetning och utrustning och verktyg för gruvor baserat på ledande material- och applikationsexpertis för ökad produktivitet. Strategiska och långsiktiga kundrelationer, kombinerat med en decentraliserad beslutsmodell, gör att vi anpassar oss snabbare till nuvarande och framtida behov.

  • Höga inträdeshinder till följd av höga krav på produktkvalitet, kapitalintensitet och materialexpertis.
  • Vi investerar omkring 4 % av årsintäkten i FoU för att säkra ett ledande produkterbjudande
  • Produktivitetserbjudandet är grunden för värdebaserad prissättning.
  • Vi jobbar nära våra kunder i strategiska och långsiktiga samarbeten för att förstå deras nuvarande och framtida behov. Vi hittar lösningar för att hjälpa dem bli mer produktiva, effektiva och hållbara.

Förvärv

Vi har gjort viktiga framsteg i vår tillväxtstrategi och stärkt våra positioner genom att strategiskt förvärva tillgångar inom tillväxtområden såsom tillverkningsmjukvara, runda verktyg, gruvplanering och bergförstärkning. Vårt tillväxtmål om 7 % genereras genom både förvärvad och organisk tillväxt. Varje division inom Sandvik leder sin egen förvärvsagenda.

Gå till sidan för förvärv

Avyttringar

De senaste åren har ett antal verksamheter avyttrats då dessa inte ansetts tillhöra kärnverksamheten eller vara ett område där Sandvik kan vara en ledande leverantör. Avyttringarna innefattar Sandvik Drilling and Completions (Varel), Hyperion, Sandvik Process Systems och Wire. Under 2022 separerades affärsområdet Sandvik Materials Technology från verksamheten och noterades på Nasdaq som Alleima.

Läs mer om börsnoteringen av Alleima

Affärsområden

Sandvik-koncernen bedriver verksamheten inom tre affärsområden med divisioner som ansvarar för forskning och utveckling (FoU), tillverkning och försäljning av sina respektive produkter och tjänster.

Läs om våra affärsområden i sektionen Om oss

Affärsområden

Sandvik Mining and Rock Solutions

Sandvik Rock Processing Solutions

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions