Solid plattform stödjer skifte mot tillväxt

Genom att exekvera på vår strategi har vi en solid plattform för fortsatt tillväxt, nu höjer vi våra ambitioner. Vårt tillväxtmål för koncernen om 7 % kommer genereras både organiskt och genom förvärv.

Vår bevisade förmåga att utveckla nya teknologier och lösningar i samspel med våra kunder gör det möjligt för oss att fortsätta anpassa oss och dra nytta av långsiktiga marknadstrender. Detta, kombinerat med vår starka balansräkning och starka kassaflöde, kommer möjliggöra för oss att leverera på vårt tillväxtmål.


Tillväxtmål för Sandvik-koncernen och affärsområdena

7 % Sandvik-koncernen :


Sandvik Mining and Rock Solutions

10 % :

Sandvik Rock Processing Solutions

10 % :

Sandvik Machining Solutions

5 % :

Sandvik Manufacturing Solutions

10 % :


Förstärkning av våra nyckelkompetenser och expansion i värdekedjan

Vi fortsätter att avancera inom våra kärnområden genom att expandera våra nyckelkompetenser inom metallbearbetning, gruvutrustning och lösningar för krossning och sortering.

En strategisk prioritering är att bli marknadsledande inom runda verktyg och utöka vår kompetens och vårt erbjudande för lättviktskomponenter.

Övergången till batteridrivna fordon är en tillväxtmöjlighet för vår gruvverksamhet där vi fortsätter bygga vidare på vår ledande position inom batteridriven utrustning för gruvdrift och infrastruktur.

Expansion i den närliggande värdekedjan

Vi expanderar även i den närliggande värdekedjan. Exempel på hur vi exekverat på vår strategi är förvärven av Deswik och DSI Underground som gjort oss till marknadsledare inom mjukvara för gruvplanering och bergförstärkning.

Genom att utöka vårt eftermarknadserbjudande skapar vi värde till en större del av kundens värdekedja samtidigt som vi stärker vår motståndskraft och skyddar vår marginal.

Breddning av vårt digitala erbjudande

Våra kunders behov av ökad digitalisering, uppkoppling och automatisering driver oss att bredda vårt digitala utbud. Vårt mål är att år 2025 ha intäkter från mjukvaru- och digitala lösningar om 6,5 miljarder kronor.

Sandvik har en unik möjlighet att ta en stark position inom mjukvaru- och digitala lösningar i de industrier där vi verkar genom att kombinera vår ledande kompentens inom hårdvara med nya digitala teknologier. Vi kan sammanföra lösningar som tillsammmans blir starkare än var för sig.

""Genom att kombinera kärnkompetenser och hårdvara med nya digitala teknologier kan vi erbjuda nya kundlösningar.

Ta tillvara framtidens möjligheter

För att förbli relevanta för framtida affärsmöjligheter, och för våra kunder i en ännu större omfattning, utökar vi vårt erbjudande genom förvärv och partnerskap som leder till nya digitala och tekniska lösningar. Det gör det möjligt för oss att möta framtida kommersiella trender. Läs om trender som påverkar oss

Hållbarhet driver tillväxt

En cirkel som visar hur hållbarhet, digitalisering och tillväxt accelererar varandraHållbarhet och digitalisering är tillväxtmöjligheter för Sandvik.Hållbarhet är integrerad i hela värdekedjan inom vår verksamhet. Vi har ett holistiskt synsätt som omfattar kunder, leverantörer och vår egen verksamhet. Den största påverkan sker genom våra produkter och lösningar, som gör det möjligt för våra kunder att bli mer hållbara.

Ökad hållbarhet och produktivitet

Vi förser kunder med produkter och tjänster som stärker deras hållbarhet, exempelvis genom att höja säkerheten och minska miljöpåverkan samtidigt som effektiviteten förbättras. Några exempel är:

  • Mindre spill genom verktyg med hög precision anpassade för specifika applikationer såväl som additiv tillverkning.
  • Återvinning av råmaterial genom återköpsprogram av använda skär och verktyg. Digital taggning av individuella produkter förser kunden med data om varje enskild artikel vilket hjälper dem förbättra sin tillverkning. När Sandvik köper tillbaka dessa produkter finns information om vilket material produkten består av. Detta gör att återvinningsprocessen kan förfinas ytterligare.
  • Lägre bränsleförbrukning med högteknologisk gruvutrustning, inklusive el- och batteridriven gruvutrustning (EV, electrical vehicles, och BEV, battery electrical vehicles) som inte ger några CO2-utsläpp.
  • I vår Reborn lösning för krossar återanvänds slitdelar från andra krossar för att tillverka nya delar, vilket innebär en minskning av användandet av jungfruliga material. Detta reducerar klimatavtrycket genom minskade koldioxidutsläpp. Det har även en positiv inverkan på ekonomin, både för Sandvik och för våra kunder.

Index och globala åtaganden

Vi är inkluderade i flera hållbarhetsindex – ett viktigt erkännande av våra satsningar på hållbara affärer. Exempel är CDP, EcoVadis och FTSE4Good.
Läs mer om hållbara affärer