Flexibilitet genom en cykel – starkt finansiellt resultat

Vår decentraliserade affärsmodell främjar ansvarstagande och snabbhet i kundnära operativa beslut. Vi har väl förberedda beredskapsplaner som möjliggör snabb anpassning till förändringar i marknadsläget och bedriver fortlöpande förbättringsarbete i kostnadsstruktur och operationell effektivitet.

Denna kombination stärker vår motståndskraft och hjälper oss uppnå vårt mål om ett justerat EBITA-intervall om 20–22 % genom en ekonomisk cykel.

Några exempel på hur Sandviks finansiella resultat har och kommer att fortsätta förbättras:

  • Minskad försäljningsvolatilitet genom utökad eftermarknadspenetration och försäljning inom förbrukningsvaror, inklusive mjukvarulösningar, vilket stärker vår motståndskraft och skyddar marginalen
  • Flexibla kostnadsstrukturer för snabb anpassning i händelse av en ekonomisk nedgång
  • Ledande positioner möjliggör prissättning för att mitigera högre inflationstryck

Gå till sektionen för finansiell information