Flexibilitet genom en cykel – starkt finansiellt resultat

Vår decentraliserade affärsmodell främjar ansvarighet och snabbhet i kundnära operativa beslut. Vi har väl förberedda beredskapsplaner som möjliggör snabb anpassning till förändringar i marknadsläget och fortlöpande bedrivs förbättringsarbete i kostnadsstruktur och operationell effektivitet.

I kombination möjliggör detta för oss att förbättra vårt resultat genom hela ekonomiska cykeln och under 2021 hade vi en stark justerad rörelsemarginal, exklusive metallpriseffekter, om 17,8 %, över vårt mål om 16,0 %.

Några exempel på varför Sandviks finansiella resultat har och kommer att fortsätta förbättras:

  • 3 % årlig produktivitetsökning (intäkter/heltidsanställd) introducerades som internt nyckeltal 2016.
  • Mer än 30 produktionsenheter har stängts sedan 2015 och utvärdering av produktionsapparaten sker löpande.
  • Bättre förvaltning av rörelsekapitalet för att långsiktigt ligga på ~25 % av intäkterna.
  • Ökad tillämpning av värdebaserad prissättning.

Gå till sektionen för finansiell information

Signifikant förbättring av EBIT och marginal

Ebit 202204.png

Förbättra förvaltning av rörelsekapital

NWC 202204.png

Stark balansräkning

Netdebt 202204.png