Flexibilitet genom en cykel – starkt finansiellt resultat

Vår decentraliserade affärsmodell främjar ansvarighet och snabbhet i kundnära operativa beslut. Vi har väl förberedda beredskapsplaner som möjliggör snabb anpassning till förändringar i marknadsläget och fortlöpande bedrivs förbättringsarbete i kostnadsstruktur och operationell effektivitet.

I kombination möjliggör detta för oss att vidare förbättra vårt resultat genom hela ekonomiska cykeln och under 2020 hade vi en stark justerad rörelsemarginal, exklusive metallpriseffekter, om 17,1 %, över vårt mål om 16,0 %, trots en signifikant nedgång i volymer.

Några exempel på varför Sandviks finansiella resultat har och kommer att fortsätta förbättras:

  • Under 2020 stöttades marginalen med cirka 4,2 miljarder kronor i permanenta och tillfälliga besparingar och ytterligare 1,3 miljarder kronor i besparingar annonserades med majoriteten av påverkan under 2021. Under 2020 var personalreduktionen cirka 3 000.
  • 3 % årlig produktivitetsökning (intäkter/heltidsanställd) introducerades som internt nyckeltal 2016.
  • Mer än 30 produktionsenheter har stängts sedan 2015 och utvärdering av produktionsapparaten sker löpande.
  • Bättre förvaltning av rörelsekapitalet för att långsiktigt ligga på ~25 % av intäkterna.
  • Ökad tillämpning av värdebaserad prissättning.

Gå till sektionen för finansiell information

Signifikant förbättring av EBIT och marginal

Ebit2021_05.svg

Förbättra förvaltning av rörelsekapital

NWC_2021_05.svg

Stark balansräkning

Balance_2021_05_en.svg