Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Flexibilitet genom en cykel

Vår decentraliserade affärsmodell främjar ansvarstagande och snabbhet i kundnära operativa beslut. Vi har väl förberedda beredskapsplaner som möjliggör snabb anpassning till förändringar i marknadsläget och bedriver fortlöpande förbättringsarbete i kostnadsstruktur och operationell effektivitet.

Denna kombination stärker vår motståndskraft och hjälper oss uppnå vårt mål om ett justerat EBITA-intervall om 20–22 % genom en ekonomisk cykel.

Några exempel på hur Sandviks finansiella resultat har och kommer att fortsätta förbättras:

  • Minskad försäljningsvolatilitet genom utökad eftermarknadspenetration och försäljning inom förbrukningsvaror, inklusive mjukvarulösningar, vilket stärker vår motståndskraft och skyddar marginalen
  • Flexibla kostnadsstrukturer för snabb anpassning i händelse av en ekonomisk nedgång
  • Ledande positioner möjliggör prissättning för att mitigera högre inflationstryck

Gå till sektionen för finansiell information