Marknadsledande positioner – kundens främsta val

Vi är världsledande inom skärande verktyg för metallbearbetning, gruvutrustning och avancerade rostfria stål och speciallegeringar baserat på ledande material- och applikationsexpertis för ökad produktivitet. Strategiska och långsiktiga kundrelationer, kombinerat med en decentraliserad beslutsmodell, gör att vi anpassar oss snabbare till nuvarande och framtida behov.

 • Höga inträdeshinder till följd av höga krav på produktkvalitet, kapitalintensitet och materialexpertis.
 • Vi investerar omkring 4 % av årsintäkten i FoU för att säkra ett ledande produkterbjudande.
 • Produktivitetserbjudandet är grunden för värdebaserad prissättning.
 • Vi har strategiska och långsiktiga relationer och ett nära samarbete med våra kunder skapar förståelse för deras nuvarande och framtida behov.

Expertise wheel_2021_se.svg

Ökar hållbarhet och produktivitet

Vi förser kunder med produkter och tjänster som stärker deras hållbarhet, exempelvis genom att höja säkerheten och minska miljöpåverkan samtidigt som effektiviteten förbättras. Några exempel är:

 • Mindre spill genom verktyg med hög precision anpassade för specifika applikationer såväl som additiv tillverkning.
 • Återvinning av råmaterial genom återköpsprogram av använda skär.
 • Lägre bränsleförbrukning med högteknologisk gruvutrustning, exempelvis inga CO2-utsläpp med el- och batteridriven gruvutrustning (EV, electrical vehicles, och BEV, battery electrical vehicles).

Index och globala åtaganden

Vi är inkluderade i flera hållbarhetsindex – ett viktigt erkännande av våra satsningar på hållbara affärer. Exempel är CDP, EcoVadis och FTSE4Good.
Läs mer om hållbara affärer

Intäkter per kundsegment

 • Gruvor 41
 • Verkstad 23
 • Infrastruktur 9
 • Fordon 8
 • Energi 8
 • Flyg 4
 • Övriga 7

Intäkter per marknadsområde

 • Europa 34
 • Nordamerika 22
 • Asien 20
 • Afrika/Mellanöstern 10
 • Australien 9
 • Sydamerika 5

Affärsområden

Sandvik-koncernen bedriver verksamheten inom fyra affärsområden med ansvar för forskning och utveckling (FoU), tillverkning och försäljning av sina respektive produkter och tjänster.

Läs om våra affärsområden i sektionen Om oss