Aktieägarvärde

Sandvik är fast beslutna att generera maximalt aktieägarvärde. Till följd av det starka finansiella resultatet, hjälpt av en gynnsam marknad och interna effektiviseringsåtgärder har Sandvik i genomsnitt på 10 år en direktavkastning om 2,9 %.

Utdelningsmål

50 % :

Utdelningsmål om 50 % av justerad vinst per aktie genom en ekonomisk cykel.

Resultat 2016–2021

40 % :

Årsstämman 2022 beslutade om en ordinarie utdelning om 4.75 kronor (4.50+2.00) per aktie.

Ansvarsfull och värdeskapande kapitalallokering

Den långsiktiga principen för kapitalallokering är att investera i hållbar organisk tillväxt, möta utdelningsmål och genomföra värdeskapande förvärv.