Aktieägarvärde

Sandvik är fast beslutna om att generera maximalt aktieägarvärde. Till följd av det starka finansiella resultatet, hjälpt av en gynnsam marknad och interna effektiviseringsåtgärder, har utdelningen ökat från 2,50 kronor per aktie till 4,25 kronor per aktie sedan 2015, motsvarande en direktavkastning om 3 %.

Utdelningsmål om 50 % av justerad vinst per aktie genom en ekonomisk cykel

Genomsnitt 10 år:

  • 68% utdelningsratio
  • 3% direktavkastning

Mer om Sandvik-aktien

DIVIDEND AND YIELD

Dividend_se.svg

Riktlinjer för kapital

Den långsiktiga principen för kapitalet är att vara någorlunda jämnt fördelat mellan utdelning, förvärv och skuldreducering. Enskilda år kan fördelningen skilja sig, till exempel vid ett större förvärv.

Long-term principle for capital allocation

capital allocation_no_font.svg

Väl investerade – CAPEX förblir omkring 4 miljarder kronor årligen

  • Tidigare högsta nivåer om 7 miljarder kronor respektive 5 miljarder kronor under 2008 respektive 2011.