Aktieägarvärde

Sandvik är fast beslutna att generera maximalt aktieägarvärde. Till följd av det starka finansiella resultatet, hjälpt av en gynnsam marknad och interna effektiviseringsåtgärder har Sandvik i genomsnitt på 10 år en direktavkastning om 3 %.

Årsstämman 2020 godkände en ordinarie utdelning om 4,50 kronor per aktie och en extra utdelning om 2,00 kronor per aktie vilket ger en utdelningskvot om 75 procent. Under 2020 beslutade styrelsen att processen att notera Sandvik Materials Technology separat ska fortgå.

Utdelningsmål om 50 % av justerad vinst per aktie genom en ekonomisk cykel

Genomsnitt 10 år:

  • 68% utdelningsratio
  • 3% direktavkastning

Mer om Sandvik-aktien

Utdelning och avkastning

Dividend_se.svg

Långsiktig princip för kapital

capital allocation_no_font.svg

Riktlinjer för kapital
Den långsiktiga principen för kapitalet är att vara någorlunda jämnt fördelat mellan utdelning, förvärv och skuldreducering. Enskilda år kan fördelningen skilja sig, till exempel vid ett större förvärv.


Väl investerade – CAPEX förblir omkring 4 miljarder kronor årligen
Tidigare högsta nivåer om 7 miljarder kronor respektive 5 miljarder kronor under 2008 respektive 2011.