Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Johan Kerstell

Personaldirektör

Född 1970. Personaldirektör, Sandvik AB, sedan 2016.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Magisterexamen i ekonomi. Olika befattningar inom HR inom Sandvik sedan 2004 och konsult vid Cap Gemini 1999–2003.

Nuvarande styrelseuppdrag

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

30 027

Uppgifterna avseende innehav av aktier avser 31 december 2022. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan dess.