Hoppa till innehåll

Översikt fem år

1) Uppdaterade siffror för jämförbarhet då Alleima från den 1 januari till den 30 augusti 2022 rapporteras under avvecklad verksamhet.
2) Justerad för jämförelsestörande poster på EBITA. För helåret 2023 uppgick jämförelsestörande poster till -710 miljoner kronor.