Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Gruvor

Säkerhet, minskad mineralhalt i malmen och behov av att öka produktiviteten är några av de utmaningar som dagens gruvnäring står inför. Vår utrustning och våra verktyg för gruvindustrin, och våra systemlösningar, gör det möjligt för gruvbolag att bedriva sin verksamhet på ett mer effektivt och hållbart sätt, i både underjordsgruvor och dagbrott.

Våra system för gruvautomatisering till exempel, täcker alla aspekter av automatisering, från enskild utrustning till kontroll av hela maskinparken, vilket binder upp mindre kapital och personal samt minskar energiförbrukningen. Vårt erbjudande för automatiserad lastning och transport, AutoMine™, är faktiskt ett av de mest omfattande på marknaden. Dessutom gör vårt fjärrstyrda system för övervakning det möjligt för personal att hantera processer och kommunicera med under- och ovanjordsutrustning från den säkra miljön i kontrollrummen.

Vår utrustning för bergborrning, som exempelvis våra riggar för spränghålsborrning, är känd för sin kvalitet, tillförlitlighet och produktivitet. Baserat på omfattande FoU tillverkar vi maskiner som är framtagna för att tillhandahålla lägsta möjliga kostnad per borrad meter och låg livscykelkostnad. Tack vare vårt stora, globala nätverk av servicetekniker tillhandahåller vi dessutom säker dygnet runt-service om det skulle behövas.