Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Flyg

Avancerade verktygslösningar är av avgörande betydelse för att flygplanstillverkare ska kunna använda sig av nya material som gör flygplan lättare, säkrare och bränslesnålare. Vi tillhandahåller verktyg och processer för tillverkning av komponenter för de lastbärande delarna av flygplan och olika typer av motorer.

Flygplanskomponenter är ofta tillverkade av material som är utmanande att maskinbearbeta, såsom titan, superlegeringar, aluminium och kompositer. Med tanke på att även komponenternas konstruktion är komplex samt krävande specifikationer så är det viktigt att välja de lämpligaste verktygen och bearbetningsmetoderna.

Genom att arbeta nära flygplanstillverkare i våra kompetenscenter speciellt avsedda för flygindustrin utvecklar vi avancerade verktyg, verktygssystem och mjukvara som sparar tid och reducerar lager. Utöver detta har vi program för processutveckling och utbildning för att sätta processerna för säker och kostnadseffektiv tillverkning som ger högkvalitativa resultat för varje komponent.

Kompletta lösningar för flygindustrin

Sandvik Coromant har ett omfattande erbjudande av komponentdetaljlösningar för flygindustrin.

Kunskaper om motortillämpningar

Utforska lösningar för komponenter för flygplansmotorer, läs artiklar, titta på kunskapssessioner och demofilmer.