Pressmaterial

Three persons in factory.

Fakta om Sandvik-koncernen

Foton och illustrationer.

Presentationsmaterial och webcasts.

Mediakontakt

Edvard Bergström, kommunikationschef
E-post

Tel (direkt): +46 70 993 83 11
Tel (växel): +46 8 456 11 00

Fler kontaktpersoner