Pressmaterial

Three persons in factory.

Fakta om Sandvik-koncernen

Presentationsmaterial och webcasts.

Foton och illustrationer.