Aktieägarstruktur

Aktieägarstruktur per den 30 november 2021.

Ägarstruktur, de tio största ägargrupperna per den 30 april 2022
Aktieägare Antal aktier % av aktiekapital
Industrivärden 168 700 000 13,4
Alecta Pensionsförsäkring 56 976 182 4,5
Swedbank Robur Fonder 45 809 786 3,7
BlackRock 42 654 640 3,4
Lundbergföretagen AB 34 000 000 2,7
Vanguard 33 491 248 2,7
SEB Fonder 24 974 487 2,0
Fidelity International (FIL) 18 125 936 1,4
Handelsbanken Fonder 17 987 450 1,4
Nordea Fonder 17 266 160 1,4
10 största ägare totalt 459 985 889 36,6
Ägarfördelning efter innehav
Storleksklass
Antal aktier Innehav, % Röster, % Antal ägare Andel av ägare, %
1–1,000 27 062 385 2,2 2,2 113 005 82,7
1,001–5,000 42 183 529 3,4 3,4 18 579 13,6
5,001–20,000 36 278 506 2,9 2,9 3 911 2,9
20,001–50,000 19 904 285 1,6 1,6 641 0,5
50,001–100,000 14 932 885 1,2 1,2 205 0,1
100,001–1,000,000 77 997 531 6,2 6,2 237 0,2
1,000,001–5,000,000 143 496 662 11,4 11,4 70 0,1
5,000,001–10,000,000 148 227 088 11,8 11,8 20 0,0
10,000,001–50,000,000 334 852 745 26,7 26,7 16 0,0
50,000,001–100,000,000 56 976 182 4,5 4,5 1 0,0
100,000,001– 168 700 000 13,4 13,4 1 0,0
Anonymous 183 774 125 14,7 14,7 N/A N/A
Total 1 254 385 923 100,0 100,0 136 686 100.0

Fördelning aktiekapital per land

  • Sverige 57,6
  • USA 17,5
  • Finland 1,9
  • Storbritannien 1,5
  • Tyskland 1,2
  • Övriga 5,6
  • Anonymt ägande 14,7

Källa: Modular Finance