Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sommarteknolog

Läser du till ingenjör på universitetet eller högskolan? Vi vill knyta kontakter med framtidens ingenjörer och erbjuder därför betald sommarpraktik.

English: information about summer internship in Sweden

Med sommarpraktiken vill vi visa hur spännande och mångsidigt det kan vara att arbeta inom exempelvis produktion. Arbetet kombineras med föreläsningar, studiebesök och ett förbättringsprojekt som du gör individuellt eller i grupp.

Praktiken ger dig möjlighet till personlig utveckling, erfarenhet från verkstadsarbete och produktionsteknik samt en inblick i hur det är att arbeta i ett globalt industriföretag. Dessutom knyter du värdefulla kontakter inför framtiden och vi får en chans att lära känna dig.

Ansökningsperiod
Ansökningsperioden för årets sommarteknolog är stängd.

Föreläsningar

För att du ska lära dig ännu mer om Sandvik och vårt sätt att arbeta anordnar vi under sommaren föreläsningar och workshops inom områden vi tror är intressanta för våra teknologipraktikanter.

Föreläsarna är engagerade medarbetare från olika delar av företaget som delar med sig av sin erfarenhet och kunskap. Ta chansen att diskutera med dem och ställa frågor om hur det är att jobba på Sandvik.

Några exempel på föreläsningar tidigare år:

 • Affärsmannaskap
 • Produktionsekonomi
 • Förbättringsarbete
 • Ledarskap
 • Att arbeta som ingenjör
 • Statistisk processtyrning
 • Riskanalyser
 • Friskvård inom produktion
 • Kommunikation

Förbättringsprojekt

Projektarbetet syftar till att fokusera på ett förbättringsområde med tydlig inriktning och väldefinierade mål.

Projekten utgår ifrån önskemål från organisationen och är därför viktiga för Sandvik. Arbetet handleds av medarbetare på Sandvik och redovisas både genom muntlig presentation och skriftlig rapport.

Exempel på tidigare projektarbeten:

 • Kassationer
 • Ställtider
 • Kvalitet
 • Alternativa arbetssätt och tekniska lösningar
 • Processkartläggningar
 • 5S
 • Material
 • Logistik
 • Environment, Health and Safety (EHS)
 • Effektiviseringar