Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Female leader engineer

Female Leader Engineer är ett program som riktar sig till kvinnliga civilingenjörsstudenter med intresse för ledarskap. Syftet är bland annat att lyfta fram nyexaminerade kvinnliga ingenjörer i Sverige, synliggöra kvinnliga ingenjörer som förebilder inom ledarskap och skapa en medvetenhet kring jämställdhetsfrågor.

Sandvik är ett av åtta partnerföretag för Female Leader Engineer. För oss är mångfald och inkludering viktigt eftersom vi vet att det är ett viktigt verktyg för att skapa goda affärsresultat. Med global verksamhet och kunder i omkring 150 länder är det nödvändigt att ta vara på olika perspektiv och erfarenheter för att fortsätta vara framgångsrika.

Ålder, bakgrund och nationalitet bidrar till att skapa framgångsrika team. I de branscher Sandviks bolag är verksamma är det också stor skillnad i könsfördelning och brist på kvinnliga ingenjörer, därför är det naturligt för oss att delta som partnerföretag i Female Leader Engineer.

Varje höst söker studenter till programmet och 20 av dem väljs ut för att delta. Genom att medverka i aktiviteter tillsammans med partnerföretagen genomgår studenterna en urvalsprocess, som syftar till att utse en vinnare – årets Female Leader Engineer. Priset är ett skräddarsytt traineeprogram hos tre valfria partnerföretag.

Gå till webbplatsen för Female Leader Engineer