Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Vår kultur

När du blir del av vårt globala team kommer du att inspireras av Sandvik-andan och bidra till vårt syfte att förbättra världen genom ingenjörskonst. Här är de saker som tilllsammans skiljer oss från andra.

Tillsammans skapar vi smartare lösningar

Hos oss kan du släppa loss din passion för innovation och teknik.

A woman and a man looking at a computer screen with an image of a toolpath for a milling operation which is generated using CAM software

Tillsammans med dina kollegor kommer du att:

 • skapa framtidsorienterade lösningar som skapar värde
 • vara en proaktiv partner som hjälper våra kunder att hitta de bästa lösningarna och framtidssäkra deras verksamhet
 • tänja gränserna och driva på digitaliseringen genom ny teknik

Tillsammans gör vi hållbara framsteg

Med våra innovationer och lösningar bidrar vi till en hållbar framtid.

Tillsammans kan vi:

 • använda våra lösningar för att möjliggöra hållbara framsteg i olika branscher och stödja våra lokala samhällen
 • bidra till att uppfylla vår vision om en nettonoll, cirkulär och regenerativ miljö
 • ta ansvar i samhället genom att prioritera människors säkerhet och välmående

Tillsammans skapar vi kraftfulla resultat

Genom tydligt ledarskap hjälper du till att skapa förtroende, respekt och ansvarstagande.

Tillsammans kan vi:

 • skapa konkreta affärsresultat genom proaktiv handling och samarbete
 • vara flexibla och motståndskraftiga och samtidigt navigera skiften i världen
 • bygga samarbetsinriktade och mångkulturella team som lär av varandra

Tillsammans gör vi varandra bättre

När du blir en av oss kommer du att utvecklas och växa i en inkluderande och lärande kultur som välkomnar dig att vara precis som du är.

Du kommer att få:

 • omfamna globala möjligheter i ett vämående, transformativt och växande företag
 • frigöra din potential genom livslångt lärande
 • gå med i team som främjar psykologisk trygghet, där din röst blir hörd och respekteras

Hur vi gör affärer

För oss är det yttersta vikt att vi tar hand om vara medarbetare, affärspartner, miljön och de samhällen vi är verksamma inom.

Vi har en lång historia av att bedriva ansvarsfulla affärer. Detta genomsyrar alla våra verksamheter och det har haft stor inverkan på vårt företags globala framgång.

Läs mer om ansvarsfullt företagande

Uppförandekod

Sandviks uppförandekod bekräftar vårt starka engagemang för etiska och ansvarsfulla affärsmetoder samt vår efterlevnad av lagar och regelverk i de länder där vi är verksamma.

Den beskriver de principer vi alla bör sträva efter att följa och ger oss praktisk vägledning i våra dagliga handlingar och affärsbeslut.

Läs mer om vår uppförandekod