Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Tekniksprånget

Tekniksprånget är ett praktikprogram där Sveriges arbetsgivare tillsammans med regeringen, satsar för att säkra vår framtida kompetensförsörjning genom att locka fler ungdomar till högre tekniska utbildningar.

Genom fyra månaders betald praktik får unga i hela Sverige chansen att testa ingenjörsyrket i praktiken. Syftet med Tekniksprånget är att inspirera till att läsa en högre teknisk utbildning genom att ge en tydligare målbild av vad som väntar efter studierna. Över 200 arbetsgivare medverkar i projektet och erbjuder praktikplats på över 100 orter runt om i Sverige.

Sandvik var ett av företagen som tillsammans med IVA (Kungliga Vetenskapsakademin) var med och formade Tekniksprånget 2012. Sandviks mål är att ta emot 20 praktikanter varje höst. Vi vill locka ungdomar både till Sandvik och till ingenjörsyrket och samtidigt ta del av deras idéer och tankesätt. Vi vill även förstå vilka förväntningar de har på en framtida arbetsgivare, så att vi kan fortsätta utvecklas och bli den attraktiva arbetsgivare vi är och vill fortsätta att vara.

Gå till webbplatsen för Tekniksprånget