Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Skuldstruktur

Sandviks skuldstruktur innehåller:

  • Obligationer, Medium-Term Notes (MTN)
  • Banklån
  • Företagscertifikat
Upplåningssituation 30 september 2023
Utestående
belopp
Motsvarande
i MSEK
Långsiktlig
83%
Medium-Term Notes MSEK
2 000 MSEK
2 000
Medium-Term Notes MEUR
2 219 MEUR
25 610
Banklån MUSD
600 MUSD
6 554
Banklån MEUR
150 MEUR
1 731
Banklån övriga valutor
121 MSEK
121
Kortsiktlig 17%
Företagscertifikat MSEK
600 MSEK
600
Företagscertifikat MEUR
142 MEUR
1 642
Medium-Term Notes MSEK
4 000 MSEK
4 000
Medium-Term Notes MEUR
0
0
Banklån övriga valutor
1 092 MSEK
1 092
Back-up faciliteter
Syndikerad lånefacilitet MSEK
0 MSEK
0
Lånefacilitet MEUR
0 MEUR
0
Totalt 43 349

Förfalloprofil lån 30 september 2023

Förfalloprofil uppdelad på typ av skuld
Typ av skuld 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Företagscertifikat 2 245 - - - - - - - - - -
Obligationer 500 3 846 3 720 4 039 6 348 5 771 6 059 - - 1 373 1 039
Dotterbolagslån 122 121 - - - - - - - - -
Banklån 970 6 554 - - - - - 1 731 - - -
Total 3 836 10 521 3 720 4 039 6 348 5 771 6 059 1 731 - 1 373 1 039