Riskhantering

Sandviks riskhanteringsprocesser stödjer verksamheten att hantera och effektivt förebygga kritiska risker.

Förmågan att effektivt identifiera och hantera risker är betydelsefull för affärsmässig framgång i alla delar av Sandviks verksamhet.

Koncernens inställning till riskhantering följer vår decentraliserade struktur. Sandviks styrelse är ytterst ansvarig för styrningen av riskhanteringen och Sandviks koncernledning säkerställer att en gemensam och effektiv process finns på plats.

Mer om riskhantering och risker i årsredovisningen: