Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Distansarbete

För oss har den vanliga arbetsplatsen en viktig roll när det gäller laganda, kreativitet och det tvärfunktionella samarbetet. Vi anser dock att det i många fall går att kombinera att vara på den fysiska arbetsplatsen med att jobba på distans.

Distansarbete går väl i linje med våra strategiska ambitioner för hållbarhet. Det kan även ge andra fördelar för våra medarbetare, som exempelvis bättre balans mellan arbete och privatliv. Vi vill ändå att kontoret ska vara en attraktiv och värdeskapande mötesplats där vi får positiv energi och input från varandra.

Möjligheten till distansarbete är helt beroende av arbetets karaktär. Det är en möjlighet, men kan inte ställas som krav av medarbetaren. Vi uppmuntrar därför alltid en dialog mellan chef och medarbetare för att diskutera och komma överens om upplägg och arbetssätt.

Flexibel placering

För vissa tjänster erbjuder vi flexibel placering, det vill säga möjlighet att välja i vilken stad eller vilket land du vill vara placerad. Det anges i jobbannonsen i de fall detta är möjligt.