Investerare

Vd kommenterar rapporten

Stefan Widing, vd och koncernchef, kommenterar delårsrapporten för andra kvartalet 2020 (video på engelska).Årsstämma

Sandvik AB höll sin årsstämma den 28 april 2020 i Sandviken, Sverige.

Se vd:s presentation

Läs en intervju med styrelseordförande Johan Molin


Kontakt

Emelie Alm
Investor Relations Officer
E-post

Tel: +46 79 060 87 17

Fler kontaktpersoner


Pressmeddelanden

RSS-Flöde
15 jul 2020 , Pressmeddelande

Sandvik har utsett Nadine Crauwels till ny medlem i koncernledningen från den 1 oktober 2020.

15 jul 2020 , Pressmeddelande

Sandvik Machining Solutions har slutfört den tidigare aviserade avyttringen av minoritetsägandet om 10% i Gesac, ett kinesiskt joint venture som ursprungligen bildades 2005.