Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Utrustning och verktyg för gruvor och infrastruktur

Med ett komplett program av utrustning och verktyg, service och tekniska lösningar hjälper vi gruv- och infrastrukturindustrierna att öka effektivitet, sänka kostnader och förbättra säkerheten. Tillämpningsområdena omfattar exempelvis bergborrning, bergavverkning, krossning och sortering, lastning och transport, tunneldrivning och rivning och demolering.

Exempel på service

 • Digitala servicelösningar
 • Underhållsprogram
 • Inspektioner
 • Ombyggnadslösningar
 • Säkerhetslösningar
 • Finansieringstjänster

Välj webbplats

Gruvdrift och bergavverkning

 • Borriggar*
 • Gruvlastmaskiner och truckar*
 • Maskiner för mekanisk bergavverkning
 • Bergborrverktyg och bergborrmaskiner
 • Automation inom gruvdrift

*Inkl. elektriska och batterielektriska fordon

Gå till webbplatsen

Two men standing next to the conveyors at a crushing plant.

Krossning och sortering

 • Krossar
 • Siktar och sorteringsverk
 • Hydraulhammare
 • Demoleringsverk
 • Hammarbommar

Gå till webbplatsen

Fler varumärken och produkter

Inrock

Verktyg för horisontell styrd bergborrning

Newtrax

IoT- och analyslösningar för gruvdrift

Rammer

Verktyg för krossning och demolering