Affärsområden

Sandvik-koncernen bedriver verksamheten inom tre affärsområden med divisioner som ansvarar för forskning och utveckling (FoU), tillverkning och försäljning av sina respektive produkter och tjänster.

Sandvik Mining and Rock Solutions

En världsledande leverantör av maskiner, verktyg, reservdelar, service och tekniska lösningar för gruv- och anläggningsindustrin. Tillämpningsområdena omfattar exempelvis bergborrning, bergavverkning, lastning och transport, tunneldrivning och stenbrytning.
Mer om Sandvik Mining and Rock Solutions (på engelska)

Sandvik Rock Processing Solutions

En ledande leverantör av maskiner, verktyg, reservdelar, service och lösningar för krossning, sortering, matning, brytning och rivning inom gruv- och anläggningsindustrin.
Mer om Sandvik Rock Processing Solutions (på engelska)

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

En globalt marknadsledande tillverkare av verktyg och verktygssystem för avancerad skärande metallbearbetning. Erbjudandet omfattar även lösningar för digital tillverkning, additiv tillverkning och produktintegrerad mätteknik.
Mer om Sandvik Manufacturing and Machining Solutions (på engelska)


Våra produkter och tjänsterSandvik Materials Technology har blivit Alleima

Affärsområde Sandvik Materials Technology har separerats från Sandvik-koncernen. Sedan den 31 augusti 2022 drivs verksamheten som det fristående, börsnoterade bolaget Alleima*.
Läs mer om separationen av Sandvik Materials Technology

*Alleimas erbjudande omfattar rörprodukter, stång, band och tråd i avancerade rostfria stål och speciallegeringar såväl som Kanthal® produkter och tjänster för industriell värmning.

Gå till Alleimas webbplats