Nyheter från koncernen

feb 3, 2010 12:00 CEST , Pressmeddelande

Sandvik Materials Technology har slutit ytterligare ett flerårigt leveransavtal avseende ånggeneratorrör till kärnkraftsindustrin. Avtalet är värt 1,5 miljarder svenska kronor och leveranser kommer att ske under åren2012 till 2014.

nov 19, 2009 12:00 CEST , Pressmeddelande

Sandvik Mining and Construction har tecknat ett avtal för leverans av ett materialhanteringssystem för kol med energiföretaget RWE Power AG i Nederländerna.

jul 2, 2009 12:00 CEST , Pressmeddelande

Sandvik Materials Technology har slutit ett flerårigt leveransavtal avseende ånggeneratorrör till kärnkraftsindustrin.

jun 18, 2009 12:00 CEST , Pressmeddelande

Sandvik Materials Technology har slutit ett flerårigt leveransavtal avseende ånggeneratorrör till kärnkraftsindustrin.

maj 10, 2007 12:00 CEST , Pressmeddelande

Sandvik Mining and Construction har nått en överenskommelse med Boliden AB att leverera ett komplett kross- och transportsystem till Bolidens Aitik gruva.

dec 7, 2006 12:00 CEST , Pressmeddelande

Sandvik Mining and Construction har fått en order på materialhanteringssystem från Alstom, ett globalt företag för infrastrukturer inom energi och transporter.

sep 12, 2005 12:00 CEST , Pressmeddelande

Sandvik Mining and Construction, världsledande leverantör till gruv- och anläggningsindustrin, har nått betydande marknadsframgångar den senaste tiden genom flera stora order på avancerade system för materialhantering.

dec 5, 2002 12:00 CEST , Pressmeddelande

Det marknadsledande teknik- och serviceföretaget Sandvik Materials Handling inom affärsområdet Sandvik Mining and Construction har fått tre stora order avseende materialhantering i hamnar och gruvor.

nov 18, 2002 12:00 CEST , Pressmeddelande

Sandvik Sorting Systems inom affärssektorn Sandvik Process Systems har fått en stor strategisk order på sorteringsutrustning från det amerikanska företaget Lockheed Martin Distribution Technologies.

nov 14, 2002 12:00 CEST , Pressmeddelande

Sandviks affärsområde Mining and Construction har tecknat ett avtal med gruvföretaget P.T. Freeport Indonesia som omfattar leverans och service från Driltech Mission av specialanpassad utrustning för ovanjordsbrytning av koppar och guld i Indonesien.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 , 4(Denna sida) , 5 Nästa