Nyheter från koncernen

jun 17, 2014 12:00 CET , Pressmeddelande

Sandvik AB ("Sandvik") har idag tecknat en avsiktsförklaring (letter of intent) med Zhuzhou Cemented Carbide Group Co., Ltd. ("Zhuzhou-koncernen") om bildandet av ett samriskbolag, så kallat joint venture, för strategiskt samarbete.

feb 19, 2014 4:22 CET , Nyhet

Sandvik och KTH tecknar strategiskt avtal för att stärka samarbetet kring forskningsaktiviteter.

nov 15, 2013 10:36 CET , Nyhet

Den 11 november invigdes utställningen "The Nobel Prize – Ideas changing the world" i Brasilien av konung Carl XVI Gustaf. Utställningen sätter fokus på innovation och svenskt näringsliv i såväl ett historiskt som framtida perspektiv.

sep 12, 2013 10:03 CET , Nyhet

Sandvik har tecknat ett samarbetsavtal med organisationen "En svensk klassiker" om en kampanj inriktad mot ingenjörsstuderande i Sverige.

jul 3, 2012 9:00 CET , Pressmeddelande

Sandvik har tecknat ett femårigt strategiskt avtal, till ett värde av 2 miljarder SEK, med IT- och konsultföretaget IBM och kommer att outsourca delar av företagets IT-infrastrukturtjänster. Detta är ett viktigt steg mot att stärka den interna affärsmodellen för Sandvik IT och är även en avgörande del i Sandviks ambition att bli ett globalt integrerat företag.

okt 19, 2010 12:00 CET , Pressmeddelande

Sandvik Materials Technology har beslutat att etablera ett strategiskt samarbete med Carpenter Technology för att ytterligare stärka positionen inom området pulverteknologi och avancerade material.

okt 18, 2005 12:00 CET , Pressmeddelande

Sandvik Mining and Construction och det sydafrikanska gruvbolaget Lonmin Plc har undertecknat ett avtal om ett långsiktigt samarbete avseende mekaniserad brytning av platina.

nov 18, 2003 12:00 CET , Pressmeddelande

Sandvik AB har i dag träffat ett avtal om att låta delar av verksamheten inom bolaget Sandvik Service utföras av Manpower Solutions.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 , 4 , 5(Denna sida) , 6 Nästa