Nyheter från koncernen

okt. 3, 2022 10:00 fm CET , Pressmeddelande

Sandvik publicerar sin rapport för tredje kvartalet måndagen den 17 oktober 2022, cirka kl. 11.30.

juli 3, 2018 11:00 fm CET , Pressmeddelande

Sandvik publicerar sin rapport för andra kvartalet tisdagen den 17 juli 2018, cirka kl 12:00 CEST.

feb. 6, 2018 8:00 fm CET , Pressmeddelande

Sandvik investerar omkring 200 miljoner kronor i en ny anläggning för tillverkning av finkornigt metallpulver i titan och nickel inom affärsområdet Sandvik Materials Technology.

People in an exhibition area.
sep. 5, 2017 3:13 em CET , Pressmeddelande

Sandvik fortsätter att investera i Sydafrika och etablerar lokal tillverkningskapacitet för att bygga högkvalitativ last- och transportutrustning nära sina kunder.

nov. 25, 2013 8:12 fm CET , Nyhet

Fredagen den 22 november invigdes nya Färdigställning 13 på Primary Products i Sandviken. Färdigställning 13 är en stor och viktig investering som nu avsevärt ökar kapaciteten inom Primary.

sep. 17, 2012 1:00 em CET , Pressmeddelande

Sandvik har beslutat att genomföra investeringar på omkring 200 miljoner kronor inom Sandvik Coromant. Investeringarna gäller en ny prototypverkstad för hårdmetallverktyg och ett nytt produktivitets- och applikationscenter i Sandviken samt ett nytt applikationscenter vid den befintliga tillverkningsenheten i Langfang, Kina.

sep. 8, 2010 12:00 fm CET , Pressmeddelande

Sandvik Mining and Construction utökar sin tillverkning av krossar i Svedala och investerar i en ny produktionsanläggning för 300 miljoner SEK.

maj 7, 2009 12:00 fm CET , Pressmeddelande

Sandvik Materials Technology har beslutat att kraftigt öka kapaciteten för tillverkning av höglegerade ånggeneratorrör för att möta den ökande efterfrågan från kärnkraftsindustrin.

sep. 18, 2000 12:00 fm CET , Pressmeddelande

Sandvik Coromant investerar ca 100 MSEK i en utbyggnad av verktygsproduktionen vid fabriken i Mebane, NC, USA.

maj 5, 1999 12:00 fm CET , Pressmeddelande

Sandvik Steel i Sandviken investerar i ett nytt kallvalsverk för tunna band samt i en ny glödgningsanläggning.