Nyheter från koncernen

dec 11, 2014 10:16 CET , Artikel

Lena Bergs ambition i sin nya roll är att säkerställa att de 7000 kollegorna runtom i världen förstår den strategiska inriktningen och att alla har sitt sikte inställt på att leverera i enlighet med strategin.

dec 9, 2014 10:40 CET , Artikel

USA förbrukar mer energi för luftkonditionering än alla andra länder tillsammans. Men i takt med att temperaturen på jorden och inkomsterna på tillväxtmarknader ökar, kommer även antalet luftkonditioneringsapparater att bli högre.

nov 27, 2014 5:38 CET , Nyhet

Christina Båge-Friborg, Hållbarhetschef, var en av talarna på halvårsavstämningen för Sida-nätverket Swedish Leadership for Sustainable Development (SLSD) där hon presenterade resultatet av arbetet från anti-korruptionsgruppen.

okt 7, 2014 11:15 CET , Nyhet

Sandvik har åter bekräftats som medlem av det prestigefyllda hållbarhetsindexet FTSE4Good Index Series, ett index som mäter hur internationella företag bedriver sitt hållbarhetsarbete inom miljömässiga, sociala och ekonomiska områden ("ESG").

jul 7, 2014 4:41 CET , Nyhet

Sandviks fortsatta medverkan i Ethibel Excellence Investment register bekräftades av Forum Ethibel (www.forumethibel.org). Detta visar att vi presterar bättre än genomsnittet i branschen när det gäller Corporate Social Responsibility (CSR).

maj 28, 2014 1:39 CET , Nyhet

Olof Faxander diskuterade global hållbar utveckling med andra företagsledare på årsavstämningen för Sida-nätverket Swedish Leadership for Sustainable Development (SLSD).

jul 3, 2013 9:00 CET , Nyhet

Återigen har Sandvik uppfyllt alla kriterier som krävs för att få vara medlem i det prestigefyllda FTSE4 Good Index Series. Det visar att vårt målmedvetna arbete med socialt ansvar och hållbarhetsfrågor (CSR) ger resultat.

maj 27, 2013 2:00 CET , Nyhet

Sandvik utsågs nyligen av tidningen MiljöRapporten att ha den tredje bästa hållbarhetsrapporten.

feb 7, 2013 8:00 CET , Nyhet

Den första workshopen för projektet Battle of the Numbers hölls under januari. Att ledarskapet har betydelse för att få fram fler kvinnor i ledande position står redan klart.

nov 20, 2012 11:30 CET , Nyhet

Sandvik ska i ett årslångt projekt kallat "Battle of the Numbers" arbeta tillsammans med nio andra svenska storföretag för att öka andelen kvinnor på beslutsfattande positioner. Den 20 november gick startskottet i och med en gemensam debattartikel i Dagens Industri. VD Olof Faxander och personaldirektör Anna Vikström Persson deltog när projektet presenterades vid en presskonferens.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10(Denna sida) , 11 Nästa