Nyheter från koncernen

okt. 29, 2004 12:00 fm CET , Pressmeddelande

I enlighet med beslut på Sandvik ABs bolagsstämma den 6 maj 2004 utgörs nomineringskommittén av representanterna för de fyra största aktieägarna tillsammans med styrelsens ordförande.

maj 6, 2004 12:00 fm CET , Pressmeddelande

Sandvik AB:s bolagsstämma i Sandviken den 6 maj beslutade om utdelning av 10,50 kronor per aktie för år 2003.

apr. 5, 2004 12:00 fm CET , Pressmeddelande

Aktieägarna i Sandvik Aktiebolag kallas till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 6 maj 2004 kl 18.00 i Ishallen, Jernvallen, i Sandviken.

maj 5, 2003 12:00 fm CET , Pressmeddelande

Sandvik AB:s bolagsstämma i Sandviken den 5 maj fastställde styrelsens förslag om en utdelning med 10,00 kronor per aktie för år 2002.

mars 28, 2003 12:00 fm CET , Pressmeddelande

Aktieägarna i Sandvik Aktiebolag kallas till ordinarie bolagsstämma måndagen den 5 maj 2003 kl 18.00 i Ishallen, Jernvallen, i Sandviken.

maj 7, 2002 12:00 fm CET , Pressmeddelande

Sandvik AB:s bolagsstämma i Sandviken den 7 maj fastställde styrelsens förslag om en utdelning med 9,50 kronor för år 2001.

apr. 4, 2002 12:00 fm CET , Pressmeddelande

Aktieägarna i Sandvik Aktiebolag kallas till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 7 maj 2002 kl 15.00 i Ishallen, Jernvallen, i Sandviken.

maj 7, 2001 12:00 fm CET , Pressmeddelande

Sandvik AB:s bolagsstämma i Sandviken den 7 maj fastställde styrelsens förslag om en utdelning med 9 kronor per aktie för år 2000.

dec. 18, 2000 12:00 fm CET , Pressmeddelande

Sandvik AB:s extra bolagsstämma i Stockholm den 18 december beslöt att godkänna styrelsens förslag om överlåtelse av Sandvik Invest AB från Sandvik AB till Sandvik Finance B.V.

dec. 8, 2000 12:00 fm CET , Pressmeddelande

Styrelsens förslag till koncernintern överlåtelse av Sandvik Invest AB från Sandvik AB till Sandvik Finance B.V. finns enligt tidigare kallelse tillgängligt för aktieägarna fr.o.m. den 8 december 2000.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9(Denna sida) , 10 Nästa