Nyheter från koncernen

apr. 26, 2007 12:00 fm CET , Pressmeddelande
feb. 15, 2007 12:00 fm CET , Pressmeddelande

Valberedningen för Sandvik AB föreslår omval av Hanne de Mora, Georg Ehrnrooth, Sigrun Hjelmquist, Fredrik Lundberg, Egil Myklebust, Anders Nyrén, Lars Pettersson och Clas Åke Hedström, ordförande.

okt. 16, 2006 12:00 fm CET , Pressmeddelande

Vid Sandvik ABs ordinarie bolagsstämma den 2 maj 2006 beslutades att valberedningen skall bestå av fem personer.

maj 2, 2006 12:00 fm CET , Pressmeddelande

Sandvik AB:s årsstämma i Sandviken den 2 maj beslutade om utdelning av 13:50 kronor per aktie för år 2005.

feb. 23, 2006 12:00 fm CET , Pressmeddelande

Valberedningen för Sandvik AB har meddelat bolaget att den har för avsikt att vid årsstämman den 2 maj 2006 föreslå omval av ordinarie styrelseledamöterna Georg Ehrnrooth, Clas Åke Hedström (föreslås till omval som styrelsens ordförande), Sigrun Hjelmquist, Egil Myklebust, Anders Nyrén och Lars Pettersson samt nyval av Fredrik Lundberg, verkställande direktör i LE Lundbergsföretagen AB, och Hanne de Mora, en av grundarna och ägarna, tillika verkställande direktör, i managementbolaget A-Connect (Group) AG.

okt. 10, 2005 12:00 fm CET , Pressmeddelande

Vid Sandvik ABs ordinarie bolagsstämma den 3 maj 2005 beslutades att valberedningen skall bestå av fem personer.

juni 28, 2005 12:00 fm CET , Pressmeddelande

Den 3 maj 2005 beslutade ordinarie bolagsstämma i Sandvik AB att genomföra ett inlösenerbjudande med rätt för aktieägarna i Sandvik att lösa in aktier i bolaget mot kontant likvid om 405 kronor per aktie.

juni 8, 2005 12:00 fm CET , Pressmeddelande

Aktieägarna i Sandvik AB kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 28 juni 2005 kl. 14.00 i Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.

maj 3, 2005 12:00 fm CET , Pressmeddelande

Sandvik AB:s bolagsstämma i Sandviken den 3 maj beslutade om utdelning av 11 kronor per aktie för år 2004.

mars 29, 2005 12:00 fm CET , Pressmeddelande

Aktieägarna i Sandvik Aktiebolag kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 3 maj 2005 kl. 17.00 i Ishallen, Jernvallen, i Sandviken.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 4 , 5 , 6 , 7 , 8(Denna sida) , 9 , 10 Nästa