Nyheter från koncernen

maj 4, 2010 12:00 fm CET , Pressmeddelande
mars 29, 2010 12:00 fm CET , Pressmeddelande
mars 16, 2010 12:00 fm CET , Pressmeddelande

Valberedningen för Sandvik AB föreslår nyval av Lars Westerberg samt omval av Georg Ehrnrooth, Fredrik Lundberg, Hanne de Mora, Egil Myklebust, Anders Nyrén, Simon Thompson och Lars Pettersson. Anders Nyrén föreslås som ny ordförande.

sep. 10, 2009 12:00 fm CET , Pressmeddelande

Vid Sandvik AB:s årsstämma den 28 april 2009 beslutades att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna jämte styrelseordföranden (sammankallande).

apr. 28, 2009 12:00 fm CET , Pressmeddelande
mars 20, 2009 12:00 fm CET , Pressmeddelande
feb. 5, 2009 12:00 fm CET , Pressmeddelande

Valberedningen för Sandvik AB föreslår omval av Hanne de Mora, Georg Ehrnrooth, Simon Thompson, Fredrik Lundberg, Egil Myklebust, Anders Nyrén, Lars Pettersson och Clas Åke Hedström, ordförande.

sep. 10, 2008 12:00 fm CET , Pressmeddelande

Vid Sandvik AB:s årsstämma den 29 april 2008 beslutades att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna jämte styrelseordföranden (sammankallande).

apr. 29, 2008 12:00 fm CET , Pressmeddelande
mars 12, 2008 12:00 fm CET , Pressmeddelande

Valberedningen för Sandvik AB föreslår omval av Hanne de Mora, Georg Ehrnrooth, Fredrik Lundberg, Egil Myklebust, Anders Nyrén, Lars Pettersson och Clas Åke Hedström samt nyval av Simon Thompson. Till styrelsens ordförande föreslås Clas Åke Hedström.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 4 , 5 , 6 , 7(Denna sida) , 8 , 9 , 10 Nästa